Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA narius į kasmetinį visuotinį susirinkimą, kurio metu:
• Įgyvendintų ir planuojamų veiklų bei numatomų projektų aptarimas.
• 2023 metų veiklos ataskaitos pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas.
• 2023 metų finansinės ataskaitos pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas.
• Įstatų keitimas.
• Valdybos rinkimas.
• Kiti klausimai (narystė, metinis mokestis, bendradarbiavimas su valdžios institucijomis).

Renginio data: 2024 m. balandžio 10 d. 18:00 val.
Renginio vieta: LKNUC salėje, Filaretų g. 36, Vilnius

Registracija: https://forms.gle/5P86MMPYpb51XUkH6