„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Pasirengimo šeimai kursai kurtiems ir neprigirdintiems jaunuoliams

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2021 m. 100 santuokų teko 46,6 ištuokos. Agentūros ElitePartner.de atliktos besiskiriančių vyrų ir moterų apklausos rezultatai parodė, jog statistiškai dažniausiai nurodomos skyrybų priežastys: mes nutolome vienas nuo kito (37 proc.); buvome pernelyg skirtingi (30 proc.); vienas dėl partnerio stengėsi daugiau nei kitas (26 proc.); turėjome skirtingą artumo ir laisvės poreikį (25 proc.); negalėjome susikalbėti (23 proc.); vienas iš mūsų buvo neištikimas (21 proc.); neliko seksualinio gyvenimo (19 proc.); nebeturėjome bendrų tikslų (17 proc.); nebeliko abipusės paramos (16 proc.); vienas iš mūsų įsimylėjo kitą (15 proc.).

Apibendrinant skyrybų priežastis matome, kad viena iš pagrindinių yra nekomunikavimas ar nesugebėjimas sėkmingai komunikuoti. Nesugebėjimas komunikuoti šeimoje yra ir viena iš pagrindinių šeimos krizių priežasčių.

Tęsiant pokalbį apie šeimos išgyvenamas krizes svarbu paminėti ir tai, kad krizių įveikimo sėkmingumas priklauso nuo savo tėvų šeimoje išmoktų krizių sprendimo būdų bei nuo iki santuokos kartu išmoktų ir susitartų pozityvių vertybių. Iš tėvų šeimos atsinešta patirtis yra labai svarbi ir įtakojanti naujai sukurtą šeimą, bet naujos šeimos vertybės yra jos narių susitarimo vaisius, todėl jaunuoliams reikalingas švietimas kaip pasirengti šeimai. Mokymasis gerbti ir palaikyti vienas kitą, spręsti kylančius konfliktus ar atsirandančius sunkumus, nusistatyti šeimos pozityvias vertybes ir prioritetus, susitarti dėl šeimos atliekamų funkcijų (vaikų auklėjimo, ūkinės-ekonominės šeimos veiklos, rekreacijos, bendravimo ir pan.) – tai vieni iš pagrindinių pasirengimo šeimai mokymosi elementų.

Siekiant atlikti šeimos krizių neigiamų pasekmių prevenciją bei  ugdyti pozityvias šeimos vertybes ir plėsti žinias apie atsakingą šeimos planavimą, pasirengimą tėvystei bendrija PAGAVA liepos 25 ir rugpjūčio 26 dienomis organizavo pasirengimo šeimai kursus kurtiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš visos Lietuvos.

Kursai organizuojami bendrijai PAGAVA įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2023 metais“ konkurso finansuotą projektą „Kurčio vaiko šeima“.