„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Meno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Šiais laikais apstu yra įvairių sričių, kuriuose kiekvienas save gali išbandyti tokiu būdu atsipalaiduoti, o gal net atrasti save naujoje veikloje, tačiau realybėje kurčius ir neprigirdinčius vaikus auginančios šeimos susiduria kliūtimis, trukdančiomis dalyvauti kultūriniame gyvenime, kokybiškai ir prasmingai leisti laisvalaikį. Viena pagrindinių, tai renginių nepritaikymas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, gestų kalbos vertimo stoka. Liepos paskutinį savaitgalį bendrija įgyvendindama BĮ Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojamą projektą Meno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio…“ surengė stovyklą, kurios metu vyko meno ir kultūros dienos.

Pirmąją dieną surengtas atidarymo renginys, kurio metu pristatyti projekto tikslai, uždaviniai, meno ir kultūros dienų programa. Atidarymo renginyje apsilankė Irūnos ir Mariaus duetas, jubiliejinės stovyklos proga dalyviams skyrė muzikinę dovaną. Dueto kūriniai buvo verčiami į gestų kalbą.

Antrąją dieną projekto dalyviai vyko į ekskursiją maršutu Šventoji-Klaipėda-Palanga-Šventoji. Ekskursijos metu dalyviai aplankė Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Klaipėdos senamiestį, Palangos Gintaro muziejų, botanikos sodą, dalyvavo edukacijose.

Trečia diena buvo ne mažiau įdomi ir dosni renginiais – visą dieną vaikai turėjo galimybę leisti laiką ant batuto, taip pat buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės suaugusiems ir edukacinės programos vaikams.

Ketvirtą dieną įvyko uždarymo renginys, kurio metu surengta paroda, o buvo joje eksponuojami meno ir kultūros dienų metu sukurti kūriniai. Siekiant pabrėžti kad 2023-ji yra Klaipėdos krašto metai kultūros ir meno dienų metu surengtas interaktyvus žaidimas įtraukiantis klausimus apie Klaipėdos kraštą.

Be visų veiklų šeimos bendravo tarpusavyje, dalinosi patirtimi, pasiekimais, kartu leido laiką pajūryje, buvo rengiamos bendros šeimų vakaronės. Visose veiklose dalyvavo gestų kalbos vertėjai, kurie užtikrino kokybišką komunikacijos procesą.

Renginys finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, bendrijai PAGAVA įgyvendinant projektą Meno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio…“