„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Įvyko savanorystės mokymai Šventojoje

,,Savanorystė duoda supratimą, kad egzistuoja labai paprasti gyvenimo dalykai: dėkingas žvilgsnis, dėkingos akys, sudarantys esminius gyvenimo dalykus“ (Leonidas Donskis)

Bendrijos PAGAVA veikla neįsivaizduojama be savanorių pagalbos, kasdienėje bendrijos veikloje ir ypač organizuojant ir įgyvendinant renginius reikšmingą vaidmenį atlieka savanoriai, todėl siekiant išsaugoti jau esamus savanorius, savanoriaujančius eilę metų labai svarbu juos motyvuoti įsitraukti į vykdomas veiklas, lavinant jų lyderystės, psichologinio atsparumo, motyvuoti juos savanoriškai veiklai. Liepos 25-26 dienomis, Šventojoje bendrija organizavo savanorių mokymus. Mokymuose buvo ugdomi savanoriško darbo praktiniai gebėjimai bei savanoriškos veiklos planavimo įgūdžiai, formuojami konstruktyvaus grįžtamojo ryšio įpročiai, aptarti savanoriško darbo principai bei psichologiniai darbo aspektai, kurie reikalingi savanoriaujant. Dviejų mokymo dienų metu dalyviai aktyviai ruošiesi ir lavino savo įgūdžius, kuriuos pritaikė praktiškai savanoriaujant šeimų stovykloje „Bėgant iš tylos pasaulio…“ Didelį nuoširdų AČIŪ tariame gausiam savanorių būriui, kurie padėjo pasiruošti šiam renginiui ir užtikrino, kad visą stovyklos laikotarpį sėkmingai vyktų visos suplanuotos veiklos. Dėkojame, kad esate su mumis!

Renginys finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, bendrijai įgyvendinat rojektą „Kurčio vaiko šeima“.