„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Bendrijos PAGAVA ir regioninių organizacijų atstovai nusimatė gaires bendrijos PAGAVA strateginiam veiklos planui

Vykstantys pokyčiai, įstatymų pakeitimai, naujovės skatina organizaciją plėsti veiklas ir tobulinti paslaugas, rengti naujus strateginius planus. Šiemet bendrija yra nusimačiusi parengti ilgalaikį strateginį veiklos planą. Plano gairėms numatyti organizuoti dveji mokymai, kuriuose aktyviai dalyvavo bendrijos PAGAVA bei regioninių organizacijų atstovai. Dalyviai aptarė esamą bendrijos situaciją, dabartinius kurčių vaikų ir jų šeimų poreikius, paslaugų poreikį, analizavo gerąją veiklos praktiką, organizacijos stipriąsias ir silpnąsias vietas, įsivardino svarbiausius artimiausių dvejų metų strateginius tikslus, prioritetines kryptis, uždavinius ir nusimatė gaires bendrijos PAGAVA strateginiam veiklos planui parengti.

Mokymai organizuoti bendrijai PAGAVA įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso 2023 metais finansuojamą projektą „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“, projekto kodas NVOIS 05367.