„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

NVO atstovų mokymai, skirti nustatyti gaires bendrijos PAGAVA strateginiam veiklos planui

Gegužės 13-14 d. įvyko bendrijos PAGAVA (darbuotojų, valdybos narių bei daugiamečių savanorių) ir regioninių bendrijų atstovų NVO strateginio planavimo mokymai.

Mokymų metu dalyviai susipažino su nevyriausybinio sektoriaus strateginio planavimo principais, aptarė esamą situaciją, dabartinius kurčių vaikų ir jų šeimų poreikius, paslaugų poreikį, išanalizavo gerąją veiklos praktiką, nustatė bendrijos PAGAVA privalumus ir trūkumus, pradėjo svarbiausių strateginių tikslų bei prioritetinių krypčių artimiausiems dvejiems metams išgryninimo procesą.

Mokymai organizuojami bendrijai PAGAVA įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2023-2024 metais atrankos konkurso finansuojamą projektą „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“.