„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Mokymai šeimoms krizinių situacijų šeimoje valdymo tema

Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į problemas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja šeimų gyvenimą bei ieškoti būdų joms spręsti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje nurodoma, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“.

Šeima suprantama kaip pirminė socialinė institucija, kurioje gimsta ir formuojasi asmenybė. Pagrindinės šeimos atliekamos funkcijos – žmonių giminės tęsimas, vaikų socializacija ir auklėjimas, ūkinė-ekonominė, rekreacija, bendravimas, tautos etnoso tęstinumas.

Šeimos gyvenimas – tai nuolat vykstantis procesas, kurio metu besivystantis visuomenės vienetas išgyvena tam tikrus raidos etapus kupinus lengvų ir/ar sudėtingų uždavinių bei emocinių problemų, atliekant šeimai priskirtas funkcijas. Kartais šeimos susiduria su krizėmis, kurias įveikti ne visada pavyksta patiems. Deja, bet Lietuvos statistika rodo, kad vis daugiau šeimų savo krizes „sprendžia“ ištuokomis.

Išgyventos krizės palieka savo pėdsakus. Anot T. N. Liobikienės („Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje“, 2016, p. 277) krizės pasekmės lieka ypatingai tais atvejais, kai: a) krizę sukeliantis įvykis suvokiamas kaip grėsmė savo artimų žmonių gyvybei, b) kai skausmingas įvykis ar įvykių grandinė trunka ilga laiką, c) kai nėra pagalbos išteklių arba yra, tačiau neprieinami; žmogus negauna pagalbos ūmios psichologinės krizės laikotarpiu arba ši pagalba neadekvati.

Siekiant atlikti šeimos krizių neigiamų pasekmių prevenciją gegužės 13-14 dienomis bendrija PAGAVA Utenos rajone organizavo savaitgalio mokymus šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kuriuose buvo skaitytos paskaitos bei organizuoti praktiniai užsiėmimai aktualiomis šeimos psichologijos, tarpusavio santykių, vaiko su negalia ugdymo, krizinių situacijų šeimoje valdymo ir įveikos bei pozityvios tėvystės temomis. Vaikai patyriminių užsiėmimų metu nagrinėjo emocijų temą – mokėsi jas jausti ir paleisti, žaidė lavinamuosius žaidimus, mokėsi nustatyti savo ribas bei nepažeisti kitų vaikų ribų, ieškojo sprendimų kylantiems iššūkiams/naujoms situacijoms įveikti. Tėvai mokymų metu gavo daug naudingų žinių bei įrankių, kurių pagalbą gebės užtikrinti savo šeimos psichologinę gerovę.

Mokymai organizuojami bendrijai PAGAVA įgyvendinant EEE finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Dėl kurčių vaikų ateities“ K2-O4-PK-V-052 (projektas yra Aktyvių piliečių fondo dalis) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2023 metais“ konkurso finansuotą projektą „Kurčio vaiko šeima“.