„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

PASIRENGIMO ŠEIMAI KURSAI KURTIEMS IR NEPRIGIRDINTIEMS JAUNUOLIAMS

Šiltą rugpjūčio šeštadienį bendrija PAGAVA surengė jau antrus pasirengimo šeimai kursus kurtiems ir neprigirdintiems jaunuoliams! Kursai rengiami siekiant šviesti jaunuolius ankstyvame amžiuje, ypač kurčiuosius, kuriems dėl negalios specifikos informacijos prieinamumas yra itin ribotas. Jaunuoliai kursų metu įgijo žinių apie pasirengimą šeimai ir tėvystei, sąmoninga ir atsakinga tėvystę. Taip pat sužinojo apie pasiruošimą vaiko pradėjimu, pirmuosius vaiko auginimo metus, fizinį ir intelektinį vaiko ugdymą. Be to, atliko daug užduočių, pristatė savo mintis diskutavo bei kėlė įvairius klausimus. Kursų metu buvo užtikrintas vertimas į lietuvių gestų kalbą.

Renginys organizuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2022–2023 metais konkurso projektą „Kurčio vaiko šeima“. Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę, vykdant švietėjišką veiklą bei didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus. Renginys finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir bendrijos PAGAVA lėšomis.