„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Tarptautinis motyvacinis seminaras Baltarusijoje

 

 

 

 

Įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ Nr. P2017-VB-BY-010, Rugsėjo 15-16 d. grupė bendrijos PAGAVA atstovų lankėsi Minsko kurčiųjų mokykloje Nr. 14, kur buvo suorganizuotas tarptautinis motyvacinis seminaras savanorystės tema BY ir LT kurtiesiems jaunuoliams.

Susitikimo ir seminaro tikslas buvo paskatinti kurčiųjų jaunimą įsitraukti į visuomeninę veiklą, socialines ir kultūrines iniciatyvas, kas prisidės prie Baltarusijos kurčiųjų jaunimo socialinės bei ekonominės padėties gerinimo ir paskatins jaunimo visuomeninį aktyvumą bei verslumą. Motyvacinį seminarą Baltarusijoje vedė ekspertai iš Lietuvos, kurie supažindino jaunuolius su savanorystės principais, nauda savanoriams ir visuomenei, pateikė praktinių pavyzdžių. Jaunuoliai buvo aktyvūs, uždavinėjo klausimus ekspertams, įsitraukė į diskusijas ir pateiktas užduotis. Siekiant užtikrinti pilnavertį tarpusavio bendravimą, dalyvavo rusų ir gestų kalbų vertėjai. Džiaugiamės, kad jaunuoliai turėjo laiko susipažinti ir su Baltarusijos kultūra bei neformaliai pabendrauti tarpusavyje.