„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Mokymai šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus

Lapkričio 17-18 dienomis Vilniaus priemiestyje vyko mokymai šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, turinčius klausos sutrikimų.

Bendrijos darbo patirtis rodo, kad individualių mokymų ir susitikimų metu šeimos pageidauja susitikti su panašaus likimo šeimomis, pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti patirtimi apie bendras problemas ir jų sprendimo būdus, išgirsti specialistų nuomonę. Tokių mokymų, bendrų susitikimų nauda akivaizdi.

Mokymuose viešėjo psichologė, kartu su tėveliais buvo aptarta emocinės reakcijos, sužinojus, kad vaikas negirdi, svarbūs tėvų pasirinkimai, santykiai šeimoje ir kitos aktualios temos. Tėvai galėjo konsultuotis įvairiais klausimais: klausos negalią turinčio vaiko ugdymo ir raidos specifiką, šeimos dalyvavimą ugdymo procese, klausos aparatų bei kochlearinių implantų klausimais, neįgalumo ir darbingumo nustatymo bei kt.

Tėvų mokymai kaip nuolat teikiamų paslaugų išdava, yra labai veiksminga priemonė motyvuoti tėvus dalyvauti neįgalių vaikų ugdyme, gauti koncentruotas žinias. Šeimų mokymai yra svarbūs ir tėvams, ir organizacijai, nes jų metu gaunami tėvų atsiliepimai apie teikiamas paslaugas ir sudaro galimybę jas tobulinti.

Mokymų metu vaikams buvo organizuota atskira užimtumo programa, kurią vedė bendrijos PAGAVA darbuotojai ir savanoriai. Mokymų metu, visose veiklose dalyvavo gestų kalbos vertėjai, užtikrinant informacijos prieinamumą dalyviams.

Jaunimo mokymai buvo dalinai finansuojami iš 2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto Vilniaus rajono savivaldybėje bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Kurčio vaiko šeima“.