„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Bendrijos PAGAVA organizuojami šeimų susitikimai

Bendrijos PAGAVA organizuojami šeimų susitikimai

Bendrija PAGAVA periodiškai arba esant poreikiui organizuoja šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, susitikimus. Tiesioginio darbo su šeimomis patirtis rodo, kad tokie susitikimai, suteikiantys šeimoms galimybę pasidalinti asmeninėmis patirtimis, gauti naudingų žinių bei patarimų, palengvina emocinę naštą ir padeda priimti svarbius sprendimus. Susitikimų laikas derinamas su šeimomis, pagal poreikį jie organizuojami po darbo valandų, laikas pokalbiams neribojamas. Atsižvelgiant į dalyvių prioritetus į susitikimus esant galimybei kviečiame atitinkamus specialistus, siekiant sudaryti galimybę tėvams, auginantiems mažamečius vaikus dalyvauti susitikimuose, organizuojame ir vaikų užimtumą.

Vienas pastarųjų susitikimų subūrė visai neseniai prie bendrijos prisijungusias šeimas su mažamečiais vaikais, taip pat mus aplankė svečiai. Susirinkusių tėvelių būrelyje apsilankė Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro specialistė surdopedagogė Milda. Ji tėveliams papasakojo apie vaiko klausymosi gebėjimų stiprinimo namuose svarbą, kalbinių įgūdžių lavinimą kasdienėje veikloje, taip pat rodė vaizdinę medžiagą iš vykdomų surdopegago konsultacijų, kuriose dalyvauja ir tėvai.

Tėveliai susipažino tarpusavyje, dalinosi patirtimi ir nueitu keliu vaiko klausos reabilitacijoje, taip pat turėjo galimybę pabendrauti neformaliai, bendrijos pirmininkė dalijo naudingus patarimus.

Kol tėveliai ir specialistai bendravo ir aptarinėjo rimtas temas, mažaisiais dalyviais rūpinosi bendrijos PAGAVA darbuotojos ir savanoriai. Kartu su jais vaikučiai piešė, žaidė, linksmai leido laiką. Populiariausias personažas vaikų tarpe tapo šuniukas, kurį su savimi atsivedė viešnios iš Kaniterapijos centro, mielai sutikusios savanoriškai prisidėti prie vaikų užimtumo. Vaikučių susitikimas su šuniuku prasidėjo nuo pasirymo. Klausos sutrikimą turinti mergaitė Jorė reguliariai lankanti kaniterapijos užsiėmimus, parodė mažyliams ką yra išmokusi kartu su šuniuku. Sekdamas mergaitės nurodymus, jis atlikinėjo įvairias užduotis. Terapija su šuniuku tęsėsi vaikučių paglostymais, šukavimu, žaidimais…

Kviečiame sekti bendrijos PAGAVA informaciją ir prisijungti prie organizuojamų šeimų susitikimų. Tai ne tik naudinga patirtis Jums ir Jūsų vaikučiams, tai ir gerai praleidžiamas laikas bei naujos pažintys.