„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Partnerių iš Ukrainos vizitas Lietuvoje

Bendrija PAGAVA įgyvendindama LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektą „Kurčių vaikų atskirties mažinimas“ šią vasarą sulaukė svečių iš Ukrainos. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su specialiąja Marijos Pokrovos mokykla kurtiesiems Lvove, kurioje buvo intensyviai ruošiamasi vizitui. Grupė kurčiųjų ir neprigirdinčių jaunuolių specialistų pagalba mokėsi ir repetavo tautinius šokius, kuriuos parodė atvykę į Lietuvą.

Kurtieji jaunuoliai iš Ukrainos drauge su tėvais ir specialistais apsilankė Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, sąskrydyje prie Baltijos jūros Šventojoje. Sąskrydžio metu vyko renginys „Ukrainos diena“. Svečiai pristatė savo šalį, kultūrą, papasakojo apie kurčiųjų gyvenimą ir padėtį Ukrainoje. Taip pat buvo surengtas tautinių šokių koncertas. Kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai viešai pasirodė scenoje, nustebindami sąskrydžio dalyvius ir į renginį atvykusius svečius.

Sąskrydžio metu tėvai ir specialistai iš Ukrainos dalyvavo bendrame susitikime su Lietuvos specialistais bei tėvais, auginančiais kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Susitikimo dalyviai keitėsi patirtimi, lygino abiejose šalyse įgyvendinamas kurčiųjų integracijos sistemas, bendravo šeimoms aktualiais klausimais. Taip pat buvo suorganizuotas bendras kurčiųjų ir neprigirdinčių jaunuolių iš Lietuvos ir Ukrainos susitikimas. Jo metu vyko pilietinis švietimas, pristatoma vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa ir tikslai, jaunuoliai bendravo tarpusavyje, susipažino su kurčiųjų kultūra Lietuvoje ir Ukrainoje, keitėsi patirtimi.

Sąskrydžio metu partneriai iš Ukrainos taip pat aktyviai įsiliejo į tradicinius, bendrijos PAGAVA organizuojamus renginius. Dalyvavo sąskrydžio atidaryme, tarpmiestinėse sporto varžybose, kurios šiais metais partnerių dėka tapo tarptautinėmis, pasitelkę komandinį darbą statė didžiulę smėlio pilį Neptūno šventės metu. Svečiai iš Ukrainos taip pat dalyvavo dienos išvykoje į Klaipėdą, kur jiems buvo pravesta pažintinė ekskursija po uostamiestį. Apsilankę Klaipėdoje svečiai buvo sužavėti Lietuvos kultūriniu ir istoriniu paveldu.

Po šeimų sąskrydžio prie Baltijos jūros, svečių iš Ukrainos vizitas Lietuvoje nesibaigė. Dar 2 dienas jie turiningai praleido Vilniuje kartu su bendrijos PAGAVA atstovais. Svečiai apsilankė kurčiųjų ugdymo įstaigose, susipažino su švietimo sistema Lietuvoje. Taip pat dalyvavo apžvalginėse ekskursijose po miestą, lankėsi muziejuose. Vizito dalyviai ne tik praplėtė pažintį su Lietuvos kultūros ir istorijos paveldu, bet ir sužinojo apie Vilniaus vietas, kurios atsižvelgiant į istorinius faktus siejamos su Ukraina.

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos ir partnerių vizitas Lietuvoje praplėtė kurčiųjų ir neprigirdinčių jaunuolių akiratį, suteikė galimybę visiems dalyviams iš partnerių šalies susipažinti su Lietuvos kultūra, paveldu ir vystomojo bendradarbiavimo bei paramos demokratijai principais. Projektas atnešė naudos ir Lietuvos jaunuoliams bei tėvams ir specialistams, kurie turėjo galimybę susipažinti su bendraamžiais, panašiomis šeimomis iš Ukrainos, sužinoti apie kurčiųjų padėtį Ukrainoje ir kartu smagiai praleisti keletą vasaros dienų.