„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…2016“

Projekto tikslas – suorganizuoti turiningą aktyvų, edukacinį ir kūrybiškumą skatinantį vasaros poilsį kurtiesiems bei neprigirdintiems vaikams, jaunimui ir jų šeimoms iš skirtingų Lietuvos miestų. Projektas vykdomas organizuojant turiningą vasaros poilsį atostogų mokykloje metu ir neformalųjį vaikų švietimą mokslo metams prasidėjus. Organizuojama kurčių vaikų ir jų girdinčių brolių bei seserų edukacinė stovykla, sudaranti galimybę pasireikšti vaikų kūrybiškumui ir pilietiškumui. Taip pat šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovykla, kur dalyvauja visi šeimos nariai, aktyviai ilsisi gryname ore, išmoksta naujų sporto žaidimų, susiranda draugų. Vyresnio amžiaus kurtiesiems bei neprigirdintiems vaikams ir jaunimui vasaros metu organizuojamas žygis plaustais Merkio upe. Aktyvus poilsis su patyrusiais specialistais, vasaros atostogų metu užtikrina turiningas atostogas ir nenutrūkstantį neformaliojo ugdymo procesą.