„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Stebuklingas teatro pasaulis gali atsiverti ir kurtiesiems vaikams

Tylos siena kuria barjerus ne tik girdinčiųjų ir kurčiųjų tarpusavio bendravimui bei informacijos prieinamumui. Daugelis kultūrinių veiklų, kurios praturtina kasdienybę, dėl negalėjimo girdėti yra nepatrauklios kurtiesiems bei neprigirdintiems. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA daugiau kaip 20 metų dirba kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jų šeimų labui, stengiasi užtikrinti, kad visapusiška jų integracija į visuomenę būtų sėkminga. Daug dėmesio skiria šeimų aktyviam laisvalaikiui ir kultūrinėms veikloms – tai svarbus visapusiškos integracijos komponentas. Juk drauge aktyviai ir kultūringai leisdami laisvalaikį žmonės perduoda vieni kitiems savo idėjas, jausmus, intuicijas, mokosi vieni iš kitų. Kultūriniai renginiai leidžia žmogui augti kaip asmenybei ir dalyvavimas juose daug veiksmingesnis už teorinius pamokymus. Bendrija PAGAVA – pirmoji organizacija, kuri pradėjo organizuoti spektaklius su vertimu į gestų kalbą kurtiesiems vaikams ir jų šeimos nariams. Profesionalių gestų kalbos vertėjų dėka, kurtiesiems perteikiami netgi skambantys muzikiniai takeliai, išverčiami dainų tekstai, paaiškinami įvairūs iš scenos sklindantys aplinkos garsai. Ilgametė patirtis rodo, kad spektakliai kurtiesiems tampa žymiai patrauklesni, kai sudaroma galimybė juos stebėti gimtąja gestų kalba, pilnavertiškai suprasti siužetą ir aktorių dialogus. Tuo kaskart įsitikiname rodomo spektaklio metu salėje skambant vaikų juokui, o spektakliui pasibaigus stebint trykštančias teigiamas emocijas. Labai svarbu, kad spektakliuose gali apsilankyti vaikai, turintys klausos negalią ir girdintieji vaikai bei suaugę jų šeimos nariai. Spektakliai su vertimu į gestų kalbą prieinami visiems tiek girdintiems tiek suaugusiems, todėl sudomina visus šeimos narius. Kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams sunku nuslėpti ir susižavėjimo kibirkštėlę akyse, kurią jie išsineša iš teatro salės spektakliui pasibaigus, kurį stebėti gimtąja kalba, deja galimybė kol kas pasitaiko nedažnai. 
Jau keletą metų iš eilės, bendrija PAGAVA dovanoja galimybę kurtiesiems vaikams ir jų šeimoms pamatyti spektaklį su vertimu į gestų kalbą ir Kalėdinės šventės metu. Jis praturtina šventę kultūriniu reginiu ir vaikams padeda tikėti Kalėdiniu stebuklu. Girdėjome atsiliepimų, kad ir ne vienas iš tėvelių mintimis sugrįžta į vaikystę ir įsitraukia į stebuklingų pasakų siužetus. Prie šių metų gražios šventės organizavimo savo gerais darbais gali prisidėti ir visuomenės nariai. Kviečiame balsuoti už projektą „Spektaklis su vertimu į gestų kalbą“ tinklapyje www.geridarbai.lt. Daugiausiai balsų surinkęs projektas laimės pinigų sumą, kurią gavusi bendrija PAGAVA panaudotų Kalėdinio renginio kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams organizavimui.