Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas „Kurčio vaiko šeima 2021“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, nuolatinis ryšių palaikymas su šeimos nariais.

Projekto tikslas – teikti kokybiškas, poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams, jaunuoliams bei suaugusiems, gyvenantiems Vilniaus rajono savivaldybėje, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, palaikyti gerą šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus emocinės sveikatos būklę bei didinti gyvenimo kokybę, socialinę gerovę ir sėkmingą integraciją į visuomenę.

Įgyvendinant projektą organizuojame individualią pagalbą neįgaliesiems, teikiame informaciją kurtiesiems ir neprigirdintiems prieinama forma, bei pagalbą sprendžiant kasdieniame gyvenime ar apsilankymų įvairiose institucijose metu kylančias problemas, teikiame individualią pagalbą neįgaliesiems vaikams, pagal poreikius pavėžėjimo paslaugas. Palaikome nuolatinį ryšį su šeimomis, kuriose auga klausos negalią turintys vaikai, teikiame konsultacijas kaip pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, pažinti ir valdyti negalią, padedame spręsti įvairias dėl negalios kylančias problemas.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl maloniai kviečiame kreiptis, iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija, nuolat tobuliname savo žinias apie naujausias klausos kompensavimo technines priemones. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą.