Vilniaus rajono savivaldybės finansuojama Mokinių vasaros poilsio programa 2022 m.

Projekto tikslas – 2022 metų vasaros atostogų metu užimti kuo daugiau Vilniaus rajono kurčių ir neprigirdinčių vaikų, skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, vaikų saviraišką, fizinį aktyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos principus bei organizuoti įvairiapusį ugdymą, sudarant kuo palankesnes sąlygas stovyklose dalyvauti vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje.

Įgyvendinant programą bendrija PAGAVA organizuoja kurčių vaikų ir jų girdinčių brolių bei seserų aktyvaus vasaros poilsio edukacinė stovykla „Pagaviukas“, skatinanti vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą, plečianti sėkmingos socializacijos galimybes. Stovykloje vaikai bendraus skirtingais būdais: gestų ir sakytine kalbomis, mokysis tolerancijos, visa tai ugdys kurčių vaikų savarankiškumą, padės atsiskleisti asmenybei, prisidės prie sėkmingos socializacijos proceso. Projektui skirta 600 Eur suma.

Stovykloje organizuojami praktiniai, edukacinio-kūrybinio pobūdžio užsiėmimai, amatų dirbtuvėlės, teminės paskaitos, konsultacijos, sveikatinimo mankštos, sporto varžybos, žaidimai, mokymai, turistiniai-pažintiniai žygiai, gestų kalbos mokymasis savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas. Visose renginio veiklose bus užtikrintas vertimas į gestų kalbą.