Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos projektas „Pagaviukas“

Projekto tikslas – vasaros atostogų metu saugiai užimti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimose augantiems, delinkventiniu elgesiu pasižymintiems ir socialiai remtiniems vaikams. Tenkinti jų pažinimo, bendravimo, saviraiškos, lavinimosi poreikius, organizuojant įvairias vasaros poilsio formas. Skatinti kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimą, ugdant naujus kurčių vaikų ir tėvų įgūdžius. Projekto metu bus suorganizuota kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jų brolių ir seserų vasaros stovykla „Pagaviukas“. Stovyklaudami vaikai išmoks gero elgesio normų, bus sustiprinta vaikų, gyvenančių Vilniaus mieste, sveikata, patobulinti bendravimo įgūdžiai, užmegzti nauji draugystės ryšiai. Vaikai išmoks dirbti grupėse, bendradarbiauti, išklausyti ir gerbti vieni kitų nuomones bei sprendimus, atsiskleis ir plėsis vaikų kūrybiniai gebėjimai ir saviraiška.