Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Kultūros rėmimo programų projektas „Teatro renginiai kurtiesiems“ 2022 m.

Projekto tikslas – skatinti Vilniaus m. kurčius ir neprigirdinčius vaikus, jaunuolius ir jų šeimos narius lankytis kultūros renginiuose, sudaryti sąlygas jiems suprasti ir pilnavertiškai įsitraukti į kultūrinius renginius, plėsti kultūrinį akiratį ir mažinti socialinę atskirtį.

Projekto įgyvendinimo metu 2022 m. kurtiesiems bus organizuojami 2 profesionalūs pritaikyti spektakliai su vertimu į gestų kalbą, skirti vaikams, bet siūlomi ir suaugusiems. Iš Vilniaus teatrų repertuarų bus parinkti spektakliai, atsižvelgiant į spektaklio vizualumą ir kurtiems vaikams aktualias temas. Spektakliuose kartu su aktoriais dalyvaus gestais kalbantys veikėjai – vertėjai, kurie ne vien techniškai vers aktorių žodžius, bet ir aiškins veiksmą, komentuos garsinius signalus ir kt. Įgyvendinant projektą bus ieškoma inovatyvių techninių sprendimų – vaidinimas-vertimas į gestų kalbą vyks gyvai scenoje ir tuo pačiu metu bus transliuojamas dideliame ekrane, kuris bus gerai matomas iš bet kurios salės vietos.

Projekto dėka kurtieji vaikai pamatys jiems pritaikytus profesionalaus teatro spektaklius kartu su girdinčiais broliais ir seserimis, šeimoje galės dalintis bendrais įspūdžiais. Projektas svariai prisidės prie Vilniaus kurčių vaikų ir suaugusiųjų kultūrinio gyvenimo bei paskatins kurčiuosius dalyvauti jame. Projekto įgyvendinimui skirta 3000 Eur suma.