Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metais finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kurčias vaikas ir jo šeima“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka neįgaliesiems bei jų šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, bus teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos.

Projekto tikslas – gerinti Vilniaus m. savivaldybės kurčių ir neprigirdinčių vaikų ir jaunimo ir jų šeimų gyvenimo kokybę ir integraciją į visuomenę, teikiant kurtiems ir neprigirdintiems vaikams, jaunuoliams bei juos auginančioms šeimoms reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas.

Bendrija vaikams ir šeimoms 12 mėnesių teiks pastovias individualios pagalbos neįgaliesiems paslaugas, kurių mokykloje vaikai negauna, taip pat paslaugas šeimoms, kurių jos negauna socialinėse įstaigose. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas vaikų dienos užimtumas, vyks muzikos, amatų, dailės ir rankdarbių, sporto, kompiuterinio raštingumo, gestų kalbos būreliai siekiant sudaryti galimybę vaikams dalyvauti popamokinėse veiklose, kurių pasirinkimas klausos sutrikimą turintiems vaikams yra nepakankamas, taip pat vasaros metu vyks 5 dienų socialinių įgūdžių ugdymo grupėje programa, siekiant mažinti socialinę vaikų atskirtį irskatinant neįgalius vaikus aktyviau dalyvauti bendruomeniniame gyvenime. Priklausomai nuo susiklosčiusios pandeminės situacijos valstybėje, paslaugos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu, saugant paslaugų gavėjų ir įgyvendintojų sveikatą. Esant poreikiui, bus teikiamos pavėžėjimo paslaugos neįgaliesiems (visoje Lietuvoje).

Iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas bei galimybę įsitraukti į kitas bendrijos PAGAVA veiklas. Apsilankysime Jūsų vaiko mokykloje ir pristatysime kurtumo negalią, klausos aparatus, gestų kalbą klasės vaikams bei pedagogams.

Gautas finansavimas: 46 390 Eur