„Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“ 2021 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų 2021 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“

Projekto tikslas – didinti bendrijos PAGAVA darbo efektyvumą, stiprinant narių gebėjimus atstovauti, plečiant partnerystę su valstybės institucijomis ir gerinant viešųjų paslaugų kokybę.

Įgyvendinant projektą bus stiprinamas bendradarbiavimas su Vilniaus ir Kauno vaikų klausos centrais, organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, rengiami pasiūlymai ir siekiama surasti abiem šalims priimtiną sprendimą, kad tėvai kuo anksčiau gautų visapusišką infromaciją ir paslaugas.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu PAGAVA planuoja užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių asociacija ir organizuoti mokymus koordinatoriams savivaldybėse, suteikiant specifinių, praktika grįstų žinių, kaip padėti šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, kokios paslaugos ir pagalba reikalinga vaikams skirtinguose amžiaus tarpsniuose bei kokios institucijos ir specialistai turėtų įsitraukti į šių paslaugų teikimo procesą.

PAGAVA projekto metu prisidės prie švietimo įtraukties proceso gerinimo ir geresnių ugdymosi sąlygų sutrikusios klausos vaikams bendrojo ugdymo mokyklose užtikrinimo. Bendradarbiaujant su bendro ugdymo institucijomis bus kuriamos palankesnės sąlygos kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams lankyti bendrojo lavinimo mokyklas. Pristatant mokykloms parengtas rekomendacijas ir organizuojant mokymus pedagogams, sustiprės įtraukiojo ugdymo procesas, kurtieji ir neprigirdintys vaikai gaus kokybiškesnes ugdymo paslaugas.

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis

Gautas ir panaudotas projekto finansavimas: 52 587 Eur