Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2023 metais“ konkurso finansuotas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – Skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę, vykdant švietėjišką veiklą bei didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus.

Viso projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos psichologo konsultacijos asmenims/šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės.

Bendrija PAGAVA liepos mėnesį organizuos kasmetinę Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovyklą prie jūros „Bėgant iš tylos pasaulio…2023“, kurioje Stovyklos metu vykdomos bendros veiklos skatins šeimų bendravimą, patirties apsikeitimą, toleranciją taip pat šeimų savitarpio pagalbą. Visa stovyklos laikotarpį  šeimos galės pasinaudoti individualiomis psichologo konsultacijomis. Stovykloje tėvams bus skaitoma paskaita apie efektyvius vaikų ugdymo metodus, streso ir krizių šeimoje įveikimo būdus. Stovyklos metu bus organizuojamos tėvų savitarpio pagalbos grupės, susitikimuose dalyvaus mažesnės grupelės tėvų, kuriose dalyvaus psichologė. Atidarymo metu dalyviai bus supažindinti su projekto idėja, numatytomis veiklomis ir kviečiami jose dalyvauti.

Taip pat, projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami savaitgalio mokymai šeimoms, kuriuose lektoriai skaitys paskaitas ir organizuos praktinius užsiėmimus aktualiomis šeimos psichologijos, tarpusavio santykių, vaiko su negalia ugdymo, krizinių situacijų šeimoje valdymo ir įveikos temomis. Mokymų metu bus organizuojamos savęs pažinimo ir pagalbos sau grupės. Siekiant užtikrinti galimybę pilnavertiškai dalyvauti visiems šeimos nariams, bus organizuojama atskira užimtumo programa vaikams. Taip bus sudaroma ir galimybė visai šeimai kartu turiningai praleisti laiką.

Taip pat bus organizuojami dveji pasirengimo šeimai kursai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš visos Lietuvos. Siekiant ugdyti pozityvias šeimos vertybes, plėsti žinias apie ankstyvąją tėvystę, atsakingą šeimos planavimą, pasirengimą tėvystei, būtina šviesti jaunuolius ankstyvame amžiuje, ypač kurčiuosius, kuriems dėl negalios specifikos informacijos prieinamumas yra itin ribotas.

Bus parengtos ir išplatintos publikacijas socialiniuose tinkluose šeimos krizių neigiamų pasekmių prevencijos tema.

Įgyvendinant projekto veiklas bus ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, kurios narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą kurtiesiems, visuose renginiuose  dalyvaus gestų kalbos vertėjai.

Gautas finansavimas: 9000 Eur