Projektas „Šeimų psichologinė gerovė – sėkmės ir sveikatos pamatas“

Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024.07.01 – 2024.12.31

Projekto tikslas: – gerinti šeimų, auginančių vaikus su klausos sutrikimais, sveikatą ir gyvenimo kokybę, organizuojant ir teikiant paslaugas bei kitas pagalbos priemones, stiprinančias psichikos sveikatą.

Uždaviniai:
1. Skatinti šeimų savitarpio pagalbą (reguliarios grupinės konsultacijos/susitikimai su psichologu/psichoterapeutu; Šeimų kontaktų mugė)
2. Stiprinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, psichologinį atsparumą (Šeimų psichinės sveikatos gerinimo savaitgalis)

Tikslinė auditorija: šeimoms, auginančios kurčius ar neprigirdinčius vaikus, gyvenančios Vilniaus mieste.

Projekto įgyvendinimui skirta 5100 EUR.