Projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projektą iš dalies finansuoja ANTA prie LR SADM.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024.01.03 – 2024.12.31

Projekto tikslas: atstovauti vaikams su klausos negalia bei jų šeimų nariams ginant jų teises, telkiant bendroms veikloms, skatinant dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant vaikų su klausos negalia, jų šeimų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Uždaviniai:
1. Ginti vaikų su klausos negalia bei jų šeimos narių teises atstovaujant jų interesams, vykdant nuolatinio pobūdžio atstovavimo, švietėjiškas veiklas, teikiant metodinę pagalbą asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančios asociacijos nariams, vystat tarptautinį bendradarbiavimą.
2. Stiprinti jaunimo su klausos negalia psichologinį atsparumą, didinti informuotumą ir sąmoningumą apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, vykdant neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prieš asmenis su negalia prevencines veiklas.
3. Stiprinti švietimo įtraukties procesą, suteikti reikiamų žinių ugdymo specialistams, mokyklos bendruomenių nariams, vaikams su klausos negalia ir jų šeimų nariams, vykdant įtraukiojo ugdymo skatinimo veiklas.
4. Ugdyti vaikų ir jaunimo su klausos negalia savarankiško gyvenimo įgūdžius stovyklose ir mokymuose.
5. Praturtinti vaikų su klausos negalia ir jų šeimų narių aktyvaus poilsio ir kultūrinį gyvenimą.
6. Suteikti emocinę, psichologinę pagalbą, atstovauti asmenis, kuriems įtariama klausos negalia teikiant ankstyvosios pagalbos paslaugas.

Tikslinė auditorija: asmenys su negalia; asmenys, turintys negalios požymių, ir jų šeimų nariai; šeimų, auginančių vaikus su klausos negalia, nariai; visuomenės nariai ir viešąsias paslaugas teikiantys; bendrijos PAGAVA regioninių NVO atstovai.

Projekto įgyvendinimui skirta 88906 EUR.