Projektas „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas – Dvimetė“

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024.01.01 – 2024.12.31

Projekto tikslas: Stiprinti bendrijos PAGAVA darbo efektyvumą, vykdant strateginę organizacijos plėtrą, stiprinant advokacijos veiklą ir įsitraukimą į viešosios politikos procesus, gerinant teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei didinant bendrijos finansinį tvarumą.

Uždaviniai:
1. Stiprinti regionuose veikiančių organizacijų veiklą ir savarankiškumą;
2. Stiprinti bendrijos PAGAVA ir regioninių organizacijų institucinius gebėjimus ir tobulinti organizacinius procesus;
3. Stiprinti bendrijos PAGAVA tarptautinį bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi;
4. Stiprinti bendrijos PAGAVA bendradarbiavimą su sveikatos įstaigomis Vilniuje ir Kaune;
5. Įsitraukti į viešosios politikos procesus;
6. Stiprinti bendrijos PAGAVA finansinį tvarumą, skaidrumą ir atskaitomybę.

Tikslinė auditorija: Bendrijos PAGAVA ir jos vienijamų regioninių organizacijų nariai, darbuotojai, savanoriai, sveikatos priežiūros įstaigų atstovai. Netiesioginę naudą projekto metu ir po jo gaus NVO atstovaujama tikslinė grupė – kurtieji ir neprigirdintys vaikai bei jų tėvai.

Projekto įgyvendinimui skirta 54487 EUR.