Projektas „AUG(in)U kultūra/-ą“

Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024.04.01 – 2024.09.30

Projekto tikslas: skatinti jaunimo su klausos sutrikimais bei jų brolių ir seserų dalyvavimo kultūroje įpročius ir ugdyti kūrybinį potencialą.

Uždaviniai:
1. Gilinti jaunimo žinias apie kultūros ir meno procesus organizuojant mokymus.
2. Atskleisti ir ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą organizuojant graffiti kūrybines
dirbtuves.

Tikslinė auditorija: 14-29 metų amžiaus kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai bei jų broliai ir seserys.

Projekto įgyvendinimui skirta 5000 EUR.