“Pandemijos akivaizdoje tampame stipresni” 2021 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. konkurso „Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid-19 pandemijos metu priemonė“  finansuotas projektas „Pandemijos akivaizdoje tapkime  stipresni“.

Projekto tikslas – kelti NVO darbuotojų ir savanorių kvalifikaciją bei motyvaciją, teikiant kokybiškas paslaugas ir dirbant su kurčiaisiais vaikais, jaunuoliais bei jų šeimos nariais pandemijos metu.

Projekto įgyvendinimo metu:

  • įsigyta reikiamų apsaugos priemonių (dezinfekcinis skystis, apsauginės veido kaukės ir kitos su apsauga nuo koronaviruso infekcijos susijusios priemonės);
  • organizuoti vieneri dviejų dienų mokymai savanoriams (kaip saugiai teikti socialines paslaugas pandemijos metu, lyderystės, psichologinio atsparumo, motyvavimo savanoriškai veiklai);
  • įsigyta priemonių kokybiškam darbui vykdyti: biuro kėdės, belaidės ausinės, kompiuterinės vaizdo kameros;
  • organizuoti dveji vienos dienos trukmės mokymai darbuotojams ir regioninių organizacijų atstovams (nuotolinio darbo organizavimo savanoriams, darbuotojų psichologinio atsparumo  didinimo, savanorių motyvavimo).
  • parengtas ir bendrijos tinklapyje bei facebook paskyroje bei regioninių organizacijų kanalais išplatintas viešinamasis straipsnis, siekiant motyvuoti tiek esamus savanorius, tiek paskatinti į savanorišką veiklą įsitraukti naujus savanorius.

Gautas ir panaudotas projekto finansavimas: 10 000 Eur