LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ skirtas tęsti 2017, 2018, 2019 m. pradėtas veiklas, suteikti daugiau žinių kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš Baltarusijos ir Lietuvos apie verslumo galimybes ir verslo kūrimo procesus, skatinti socialinį aktyvumą, įgytus įgūdžius pritaikyti ateityje.

Šiais metais projektas bus įgyvendinamas su naujais partneriais iš Gardino miesto. Projekto tikslas – gerinti Baltarusijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių socialinę bei ekonominę padėtį, įtraukiant į bendras veiklas su Lietuvos jaunimu, skatinant jaunimo visuomeninį aktyvumą ir verslumą.

Projekto metu numatyta organizuoti projekto vadovų, vykdytojų ir jaunimo lyderių susitikimus Baltarusijoje, skatinti savanorystę, sudaryti tarptautinę savanorių komandą, kuri atliks savanorišką darbą Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus vasaros stovykloje. Taip pat bus organizuojami tarptautiniai verslumo mokymai Lietuvoje kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš LT ir BY bei demokratijos stiprinimo seminaras Baltarusijoje. Pastarųjų metų patirtis rodo, kad šie renginiai jaunimui susilaukia itin didelio jaunuolių susidomėjimo. Verslumo mokymų metu jaunuoliai sužinos, kaip įgytus įgūdžius galima pritaikyti nuosavo verslo kūrime, mokysis kurti verslo planą, mokysis verslo administravimo. Projektas padės atrasti jaunuoliams stipriąsias puses, sustiprins socialinius įgūdžius, palengvins profesinio kelio pasirinkimą.