LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas “Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Projekto „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ rezultatai

Projektas sudarė sąlygas LT ir BY kurtiems vaikams ir jaunimui įgyti naujos patirties,  padidino norą gilintis į kitų šalių kultūrą, susitikti su žmonėmis iš kitų šalių, pagerino bendravimo kompetencijas. Projektas suteikė galimybę plėsti neįgalaus jaunimo iniciatyvas pasitelkiant naujas vizualinės kūrybos formas, stovyklos, plenerai ir kūrybos procesas suartino kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių iš Lietuvos ir Baltarusijos bendravimą, paskatino domėtis abiejų šalių istorija ir bendru paveldu. Dalyvavimas parodoje Vilniuje ir Minske suteikė kurčiam jaunimui didesnio pasitikėjimo savimi, padidino jų integraciją į visuomenę.

Baltarusijos kurčių vaikų tėvai ir pedagogai susitikimų ir konferencijos „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir paslaugos šeimai“ metu susipažino, kokias veiklas vykdo Lietuvos tėvų organizacija siekdama lygių galimybių kurtiems vaikams užtikrinimo visose gyvenimo srityse, kokį dėmesį Lietuvos valstybė skiria kurčių vaikų integracijai, kaip įgyvendinama neįgaliųjų integracija ES šalyje. Konferencijoje dalyvavusios Baltarusijos švietimo ministerijos Specialiojo ugdymo skyriaus vedėjos A. Zmuško pranešimas paskatino Lietuvos kurčių vaikų tėvus ir mokytojus pasvarstyti, kad ir Lietuvoje būtų tikslinga atkurti ŠMM specialiojo ugdymo skyrių.

Baltarusijos tėvai susipažinę su Lietuvos kurčiųjų ugdymo sistema, valstybės parama kurtiesiems ir su Lietuvos tėvų bendrijos PAGAVA veikla, išreiškė pageidavimą, kad bendradarbiavimas nenutrūktų ir ateityje. Minsko kurčiųjų mokyklos vadovybė per projekto aptarimą taip pat parodė suinteresuotumą dalyvauti projektuose ir ateityje bei pažymėjo, kad Lietuvos organizacija PAGAVA yra patikimas ir iniciatyvus partneris, kad partnerystės dėka BY moksleiviai ir tėvai bei mokytojai gavo daug naudos. Galbūt Lietuvos tėvų patirtis paskatins ir baltarusių tėvus kurti panašią organizaciją. O Lietuvos dalyviams (jaunimui ir tėvams) projektas dar ir suteikė galimybę akivaizdžiai pamatyti, kaip Lietuva pažengusi neįgaliųjų integracijos srityje.

Projekto lėšomis išleistas 2015 m. kalendorius su Lietuvos ir Baltarusijos kurčių vaikų ir jaunuolių padarytomis nuotraukomis yra ne tik puiki viešinimo priemonė, bet ir gražus prisiminimas apie bendrą veiklą ir draugystę.

Projektas „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Atidaryta nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ Minske

Lapkričio 17 d. parodos „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ atidarymas įvyko Minske, Tautų draugystės rūmuose. Parodos atidaryme dalyvavo Minsko sutrikusios klausos vaikų mokyklos Nr. 14 moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai ir mokyklos vadovai, Lietuvos ambasados Baltarusijoje, Baltarusijos švietimo ministerijos, Goethe‘s instituto Minske atstovai, atvyko bendrijos PAGAVA atstovai. Iš pradžių projekto vadovai susirinkusiems trumpai pristatė projektą ir parodą ir pakvietė pažiūrėti nuotraukas. Po to Minsko mokyklos moksleiviai padainavo imitacinių dainų, o tie, kurie patys dalyvavo projekte, pasidalijo mintimis, kuo projektas jiems buvo įdomus ir naudingas. Visi sakė, kad labai norėtų, kad ir ateityje tęstųsi užsimezgusi draugystė. Renginio pabaigoje kalbėjusi  Tautų draugystės rūmų vadovė paminėjo, kad nuotraukų parodą su įdomumu pažiūrėjo prieš kelias dienas Baltarusijoje vykusių Latvijos dienų dalyviai.

Atidaryta nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Spalio 18 d. LR Seime, III rūmuose buvo atidaryta Lietuvos ir Baltarusijos kurčių vaikų nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Paroda atidaryta konferencijos „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“ metu. Su eksponuojamais darbais galėjo susipažinti ne tik gausiai susirinkę konferencijos dalyviai, bet ir garbūs svečiai“ LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, kiti Seimo nariai, SAM, ŠMM, SOCMIN atstovai, svečiai iš Baltarusijos Švietimo ministerijos ir kt.. Sveikinimo žodį parodos atidarymo metu tarė URM Vystomojo bendradarbiavimo Daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Aleksandras Kudaba. Džiaugiamės, kad projekto metu įamžintų akimirkų parodą galėjome pristatyti plačiajai visuomenei. Lapkričio mėnesį parodą planuojama atidaryti Minske.

Trumpai apie parodą:

Poeto Adomo Mickevičiaus, kuris suvaidino svarbų vaidmenį bendroje Lietuvos ir Baltarusijos istorijoje, eilėse minima Naugarduko pilis ir kiti žymūs kultūros paveldo pastatai bei paminklai atsispindi bendroje Lietuvos ir Baltarusijos kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių fotografijų ir piešinių parodoje. Lietuvių ir baltarusių tautas vienija bendra istorinė praeitis, kuri aktuali ir šių laikų jaunosioms kartoms ir kuri padeda stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir norą išsaugoti bendrą kultūrinį paveldą.

Žvelgdami per fotoobjektyvą ir piešdami kurtieji vaikai ir jaunuoliai iš Lietuvos ir Baltarusijos artimiau susipažino su bendro istorijos paveldo paminklais abiejose šalyse. Eksponuojamuose parodos darbuose atsispindi bendra miestų kultūrinė istorija, architektūra, laikmečių susikirtimuose kintanti panorama. Išlikę istoriniai miestų vaizdai fotografijose ir piešiniuose persipina su šiuolaikiniu ritmu ir bando atskleisti svarbius istorijos komponentus. Išradingi ir šmaikštūs portretai parodo, kaip vaikai ir jaunuoliai mato miestų gyventojus kasdienybėje, darbo procese ir kultūriniame gyvenime. Fotonuotraukose įamžinti panoraminiai gamtos vaizdai nuspalvina miestų architektūrą natūraliais spalviniais akcentais.

Pažintinės kelionės, mokymai, stovyklos, plenerai ir kūrybos procesas suartino kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių iš Lietuvos ir Baltarusijos bendravimą, paskatino domėtis abiejų šalių istorija ir bendru paveldu. Aplankytų istorinių ir kultūrinių paminklų vaizdai išliko ne tik fotografijose ir piešiniuose, bet ir jaunųjų autorių širdyse. Tikimės, kad įamžinti vaizdai paliks pėdsaką ir kiekvieno parodos žiūrovo širdyje ir atmintyje ir, žinoma, paskatins tausoti bendrą kultūrinę istoriją, siejančią Lietuvą su Baltarusija.

Projektų ir parodos geografija:

Vilnius, Trakai, Klaipėda (Giruliai), Gardinas, Lyda, Naugardukas, Myras, Nesvyžius, Minskas

Projektų partneriai:

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčisu vaikus, bendrija PAGAVA

Minsko specialioji bendrojo lavinimo mokykla vaikams su klausos sutrikimais Nr. 14

Paroda parengta įgyvendinant:

LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektus

„Lietuvos ir Baltarusijos kurčių jaunuolių pažintis su kultūros paveldu“

„Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Lietuvos kultūros tarybos projektą „MENAS+SVEIKATA“

Pažintinis vizitas ir pleneras Baltarusijoje

„Įpusėjus spalvingam, šiltam rudeniui, kurį ypač šiais metais galima būtų palyginti su dailininko spalvų paletės rinkiniu, turėjome puikią galimybę išvysti svečią šalį – Baltarusiją. Vaikai ypač laukė šios kelionės. Juk tiek daug girdėta, skaityta apie „kitokią“ šalį. Daugeliui tai buvo pirmoji kelionė, kai pasienyje reikalavo vizos. Iš vaikų veidų buvo galima spręsti – neramu, leis įvažiuoti, ar neleis? Viskas gerai – galite vykti. Įtampą pakeitė veide atsiradusios  šypsenos…

Baltarusijos ir Lietuvos istorija turi daugybę sąsajų. Šioje šalyje aplankėme nemažai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovams priklaususių pilių ar jų griuvėsių, pamatėme kitas su Lietuva susijusias vietas. Baltarusijoje yra keletas UNESCO Pasaulio paveldo objektų – tai Myro pilis, taip pat Nesvyžiaus pilis, kadaise priklausiusi Radvilų dinastijai. Visa tai aplankėme ir savo akimis pamatėme. Nuo gidės pasakojamų istorijų, Arūno vertimo į gestų kalbą vaikų akys tiesiog degė žingeidumu.

Vėliau atvykome į Minską. Baltarusijos sostinę. Pirmiausiai aplankėme Nacionalinę biblioteką – aukščiausią pastatą Minske, nuo kurio stogo grožėjomės miesto panorama.  Nuo aukščio pojūčio ne vienam kojos „drebėjo“. Bet atsiveriantys vaizdai buvo tikrai to verti. Vykome į senamiestį: aplankėme Ašarų salą, susipažinome  su Aukštutiniu miestu: Šv. Dvasios cerkve, Šv. Mergelės Marijos Bažnyčia. Apžiūrėjome buvusių vienuolynų rūmus, atstatytą klasicistinę miesto Rotušę.

Kiekvienas miestas ar miestelis Baltarusijoje dvelkė švara, didingumu. Baltarusių pasididžiavimas -kiekviename mieste didingai stovinčios garbės lentos. Amžinoji ugnis – atminti žuvusiems kariams.

Plenero metu vaikai bandė „sustabdyti“ akimirkas foto objektyvo pagalba.

Kartu praleistas laikas, neišdildomi įspūdžiai, praplėstas akiratis, o svarbiausia – teigiamos emocijos. Ilgai dėkojome vienas kitam už galimybę pabūti kartu“.

Taip kelionę į Baltarusiją š. m. spalio 3-5 d. aprašė Sandra, viena iš projekto dalyvių.

Pažintinę kelionę ir plenerą Baltarusijoje dalinai finansuota iš LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projekto „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ ir Lietuvos kultūros tarybos projekto „MENAS+SVEIKATA“ lėšų. Kurtiesiems artimas vizualinis menas, todėl projektuose numatytos veiklos padėjo kurtiems jaunuoliams susipažinti su LT ir BY kultūriniu paveldu per jų „prisilietimą“ per teptuką ir fotoaparatą. Projektai skirti plėsti LT ir BY kurčių jaunuolių bendradarbiavimą susipažįstant su kultūros paveldu ir sveikatinimu abiejuose šalyse, pasidalinti patirtimi per NVO ir švietimo institucijas, siekiant socialinės, kultūrinės bei sveikatos sričių sanglaudos. Projekto dalyvių sukurti darbai bus eksponuojami parodose, kurios padės supažindinti visuomenę su neįgaliųjų kūryba, plės bendradarbiavimo tinklų kūrimą tarp kaimyninių šalių, stiprins gerus kaimyninius santykius.

Projekto „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“ aprašymas

2014 m. liepos-lapkričio mėnesį bendrija PAGAVA įgyvendina LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos remiamą projektą „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Projekto partneris – Minsko specialioji bendrojo lavinimo mokykla Nr. 14 vaikams su klausos sutrikimais.

Projektas tęsia iniciatyvas, kurios buvo pradėtos ir plėtojamos įgyvendinant 2011-2013 m. Vystomojo bendradarbiavimo projektus ir užmezgus kontaktus su Minsko kurčiųjų mokykla. Įgyvendinti projektai didino Lietuvos ir Baltarusijos kurčiojo jaunimo, NVO ir švietimo institucijų bendradarbiavimą. Teikiamas projektas sudarys galimybę plėsti neįgalaus jaunimo iniciatyvas per naujas vizualinės kūrybos formas; dalyvavimas LT šeimų stovykloje, bendrijos PAGAVA konferencijoje leis BY tėvams ir mokytojams giliau susipažinti su demokratiniais pokyčiais Lietuvos kurčiųjų integracijos procese.

2013 m. projekto „Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų pažintis su kultūros paveldu“ metu LT ir BY kurtieji paaugliai kūrybinėje stovykloje parengė dailės parodą, kuri vyko Vilniaus ir Minsko bibliotekose, parodų atidaryme dalyvavo LR URM, Baltarusijos ambasados Lietuvoje, Goethe‘s instituto Minske, M. Šagalo komiteto atstovai. 2014 m. birželyje paroda eksponuota LR ambasados Baltarusijoje patalpose. Projektas padidino kurčių jaunuolių motyvaciją bendradarbiauti, plėsti kultūrines iniciatyvas. Išryškėjo, kad LT jaunimas aktyviau dalyvauja veiklose, tai skatino ir baltarusius būti aktyvesnius.

Projekto dalyviai išreiškė suinteresuotumą tęsti bendradarbiavimą: plačiau pažinti kaimyninių šalių kultūrinį paveldą, mokytis kūrybiškai išreikšti save šia tema. BY tėvai ir mokytojai domisi, kaip LT tėvų organizacija atstovauja neįgaliųjų teises, norėtų betarpiškai pabendrauti su tėvais.

Projekto tikslas yra gerinti neįgaliųjų padėtį, stiprinant Lietuvos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi, aktyvinti kaimyninių šalių neįgalaus jaunimo bendradarbiavimą ir iniciatyvas. Projektas prisideda prie LR vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai politikos įgyvendinimo.

Projekto veiklos: kūrybinė stovykla prie jūros, kur BY ir LT kurtieji jaunuoliai praplės žinias apie kultūrinį paveldą, dalinsis iniciatyvomis dėl projekto įgyvendinimo, mokysis būti aktyvūs. Kadangi stovykla vyks kartu su bendrijos PAGAVA organizuojama respublikine šeimų stovykla, BY tėvai galės pabendrauti ir perimti LT tėvų patirtį, taip pat visi kartu pailsės prie jūros (kai kurie BY vaikai pirmą kartą pamatys jūrą). Kurtieji jaunuoliai mokysis meninės fotografijos pagrindų, įgys naujų įgūdžių, kuriuos pritaikys fotografuodami paveldo objektus, o galbūt ir ateityje. Vyks pleneras Baltarusijoje, kurio metu kurtieji jaunuoliai turės galimybę giliau susipažinti su kaimyninių šalių istorija betarpiškai, kas jiems labai aktualu. Dalyviai mokysis komandinio darbo įgūdžių, gerės bendravimo įgūdžiai. Po kūrybinės stovyklos ir plenerų LT ir BY bus sukurta bendra lietuvių ir baltarusių nuotraukų paroda. Dalyvavimas parodoje suteiks didesnio pasitikėjimo savimi, didins integraciją į visuomenę. Su BY ir LT kurčiųjų jaunuolių fotografijos paroda susipažins kurčiųjų bendruomenė ir visuomenė. Parodos atidarymas Lietuvoje planuojamas Seime konferencijos Vilniuje metu. BY partnerių dalyvavimas konferencijoje Vilniuje prisidės prie pilietinės visuomenė stiprinimo ir kaimyninių šalių bendradarbiavimo plėtimo. Baltarusijoje paroda pagal galimybę bus atidaryta Tautų bendrumo namuose.