Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Teatro renginiai kurtiems vaikams“ 2021 m.

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį, skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių įsitraukimą į kultūrinius renginius taip pat suteikti naudingos patirties meno atstovams pritaikant kultūrinius renginius kurtumo negalią turintiems asmenims. Įgyvendinant projektą, atsižvelgiant į kurtiesiems vaikams ir jaunuoliams aktualias temas, inovatyvias režisūros idėjas, scenarijaus ir personažų originalumą, bus atrinkti 2 spektakliai iš Lietuvos teatrų repertuaro ir pritaikomi vaidinimui su vertimu į gestų kalbą.

Spektakliuose su vertimu į gestų kalbą, veiksme dalyvaus gestais kalbantys veikėjai-vertėjai, kurie vers aktorių žodžius, komentuos garsinius signalus, aiškins veiksmą. Spektakliai skirti plačiam žiūrovų ratui – kurtiesiems ir neprigirdintiesiems bei jų draugams ir šeimos nariams iš visos Lietuvos.

Įgyvendinamas projektas padės kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams pažinti naujas kultūrines erdves, dalyvauti Lietuvos kultūros renginiuose, o taip pat geriau suprasti girdinčiųjų kultūrinio gyvenimo tradicijas.

Gautas ir panaudotas finansavimas: 5000 Eur