Jaunimo mokymai „Efektyvus šeimos atstovavimas“

Bendrija PAGAVA yra savanoriška tėvų organizacija, kurios darbą turi perimti jauni žmonės. Tam, kad jų darbas būtų efektyvus, tikslinga juos mokyti, kaip atstovauti šeimoms, šiuo tikslu, 2014 m. lapkričio 29-30 dienomis bendrija PAGAVA, įgyvendindama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos dalinai finansuojamą projektą „Kurčio vaiko šeima“, organizavo jaunimo mokymus „Efektyvus šeimos atstovavimas“. Mokymų metu jaunuoliai dalyvavo paskaitoje apie naujausias klausos kompensacines priemones, mokėsi ginti savo, kaip klausos negalią turinčio asmens teises ir rūpintis savo sveikata, susijusia su klausa. Jaunimui taip pa buvo skaitoma paskaita apie sveiką gyvenseną, pasakojama kaip šeimoje pradedami ir ugdomi sveikos mitybos įpročiai ir kaip juos perduoti savo vaikams. Jaunimas mokėsi bendradarbiavimo su šeimos nariais įgūdžių ir sužinojo kaip geri santykiai šeimoje sustiprina integraciją į visuomenę. Bendrijos PAGAVA psichologė pravedė praktinį užsiėmimą kaip spręsti šeimoje kylančias problemas efektyvių pokalbių pagalba. Jaunuoliai sužinojo kaip jų charakteris, asmenybės bruožai, prieraišumas ir kt. faktoriai nulemia santykius ir bendravimą šeimoje.

Jaunimo mokymai – renginys skirtas ne tik naujoms žinioms ir patirčiai kaupti. Tai puiki proga susitikti seniai matytus draugus iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, pabendrauti, pailsėti nuo rutinos, pasisemti optimizmo ir sukaupti jėgų įprastiems kasdieniams darbams.