Įgyvendinamas projektas MENAS+SVEIKATA

Atidaryta nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Spalio 18 d. LR Seime, III rūmuose buvo atidaryta Lietuvos ir Baltarusijos kurčių vaikų nuotraukų paroda „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Paroda atidaryta konferencijos „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“ metu. Su eksponuojamais darbais galėjo susipažinti ne tik gausiai susirinkę konferencijos dalyviai, bet ir garbūs svečiai“ LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, kiti Seimo nariai, SAM, ŠMM, SOCMIN atstovai, svečiai iš Baltarusijos Švietimo ministerijos ir kt.. Sveikinimo žodį parodos atidarymo metu tarė URM Vystomojo bendradarbiavimo Daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Aleksandras Kudaba. Džiaugiamės, kad projekto metu įamžintų akimirkų parodą galėjome pristatyti plačiajai visuomenei. Lapkričio mėnesį parodą planuojama atidaryti Minske.

Trumpai apie parodą:

Poeto Adomo Mickevičiaus, kuris suvaidino svarbų vaidmenį bendroje Lietuvos ir Baltarusijos istorijoje, eilėse minima Naugarduko pilis ir kiti žymūs kultūros paveldo pastatai bei paminklai atsispindi bendroje Lietuvos ir Baltarusijos kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių fotografijų ir piešinių parodoje. Lietuvių ir baltarusių tautas vienija bendra istorinė praeitis, kuri aktuali ir šių laikų jaunosioms kartoms ir kuri padeda stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir norą išsaugoti bendrą kultūrinį paveldą.

Žvelgdami per fotoobjektyvą ir piešdami kurtieji vaikai ir jaunuoliai iš Lietuvos ir Baltarusijos artimiau susipažino su bendro istorijos paveldo paminklais abiejose šalyse. Eksponuojamuose parodos darbuose atsispindi bendra miestų kultūrinė istorija, architektūra, laikmečių susikirtimuose kintanti panorama. Išlikę istoriniai miestų vaizdai fotografijose ir piešiniuose persipina su šiuolaikiniu ritmu ir bando atskleisti svarbius istorijos komponentus. Išradingi ir šmaikštūs portretai parodo, kaip vaikai ir jaunuoliai mato miestų gyventojus kasdienybėje, darbo procese ir kultūriniame gyvenime. Fotonuotraukose įamžinti panoraminiai gamtos vaizdai nuspalvina miestų architektūrą natūraliais spalviniais akcentais.

Pažintinės kelionės, mokymai, stovyklos, plenerai ir kūrybos procesas suartino kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių iš Lietuvos ir Baltarusijos bendravimą, paskatino domėtis abiejų šalių istorija ir bendru paveldu. Aplankytų istorinių ir kultūrinių paminklų vaizdai išliko ne tik fotografijose ir piešiniuose, bet ir jaunųjų autorių širdyse. Tikimės, kad įamžinti vaizdai paliks pėdsaką ir kiekvieno parodos žiūrovo širdyje ir atmintyje ir, žinoma, paskatins tausoti bendrą kultūrinę istoriją, siejančią Lietuvą su Baltarusija.

Projektų ir parodos geografija:

Vilnius, Trakai, Klaipėda (Giruliai), Gardinas, Lyda, Naugardukas, Myras, Nesvyžius, Minskas

Projektų partneriai:

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčisu vaikus, bendrija PAGAVA

Minsko specialioji bendrojo lavinimo mokykla vaikams su klausos sutrikimais Nr. 14

Paroda parengta įgyvendinant:

LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektus

„Lietuvos ir Baltarusijos kurčių jaunuolių pažintis su kultūros paveldu“

„Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“

Lietuvos kultūros tarybos projektą „MENAS+SVEIKATA“

Liepos pabaigoje, prie jūros, Giruliuose, vykusios tradicinės šeimų vasaros poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio…“, metu vyko kūrybiniai edukaciniai sveikatinimo mokymai kurtiems jaunuoliams Lietuvoje, kurie finansuojami Kultūros rėmimo fondo lėšomis, bendrijai PAGAVA įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „MENAS+SVEIKATA“. Mokymų metu kurtieji vaikai ir jaunimas iš Lietuvos ir Baltarusijos prisijungė prie stovyklautojų būrio ir dalyvavo bendrose meninėse veiklose bei sportiniuose užsiėmimuose. Vaikai ir jaunuoliai iš Lietuvos ir Baltarusijos edukacinių mokymų metu buvo supažindinti su bendro kultūrinio paveldo paminklais, piešimo bei fotografijos meno pagrindais. Vėliau dalyviai įgytas žinias pritaikė praktikoje – stovykloje pasitelkė vaizduotę piešimo užsiėmimų metu, o ekskursijoje po Klaipėdą, susipažino su miesto istorija, architektūra ir fotografavo kultūros paminklus. Meniniai jaunuolių darbai bus eksponuojami bendroje Lietuvos ir Baltarusijos fotografijų parodoje Vilniuje ir Minske.

Mokymų metu jaunuoliai taip pat buvo skatinami laikytis sveikos gyvensenos įpročių – rytais buvo kviečiami į mankštą prie jūros ir dalyvavo organizuotoje sporto šventėje. Jaunuoliai, įvairių estafečių ir sportinių rungčių metu, išbandė savo jėgas, pademonstravo apsukrumą ir vikrumą. Iš mokymų metu vykdytų veiklų Lietuvos ir Baltarusijos jaunuoliai pasisėmė ne tik naujų meninių bei sportinių įgūdžių, bet ir geros nuotaikos bei prisiminimų.

Projekto pagrindinis ilgalaikis tikslas – gerinti neįgaliųjų padėtį Baltarusijoje ir Lietuvoje, stiprinant LT ir BY švietimo įstaigų ir NVO bendradarbiavimą, plėsti kurčiųjų žinias apie LT ir BY kultūrinį paveldą, sudaryti sąlygas plėsti neįgalaus jaunimo kūrybiškumą ir stiprinti jų sveikatą. Projektas padeda geriau pažinti kaimynus, prisideda prie istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo ir neįgalių vaikų socialinių įgūdžių bei sveikatos stiprinimo.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

1. Organizuoti 1 kūrybinius edukacinius sveikatinimo mokymus kurtiems jaunuoliams Lietuvoje, supažindinti su LT ir BY kultūriniu paveldu, rengti užsiėmimus paveldo tema, padedant dailės ir kt. neformalaus mokymo specialistams, skatinti jaunimą sveikai gyventi.
2. Surengti BY ir LT kurčiųjų jaunimo meno darbų parodą Vilniuje ir Minske. Parodose bus eksponuojami kūrybinėje stovykloje sukurti darbai paveldo tema.
3. Išleisti kalendorių su parodoje eksponuojamų darbų nuotraukomis su projekto aprašymu.
4. Organizuoti pažintinį vizitą BY kurtiems vaikams, tėvams ir pedagogams Vilniuje.
5. Organizuoti pažintinį vizitą LT kurtiems vaikams, tėvams ir pedagogams Minske.

Kurtiems vaikams ir jaunimui ypatingai trūksta žinių meno srityje. Minsko kurčiųjų mokyklos kurtieji labai norėtų dalyvauti bendrose veiklose su Lietuvos bendraamžiais, o Baltarusijos tėvams ir pedagogams aktualu susipažinti su Lietuvos kurčiųjų švietimo pasiekimais. Bendradarbiavimui plėsti labai tinka kultūros sritis, nes Lietuvą ir Baltarusiją jungia kultūrinės sąsajos. Dėl negalios specifikos kurčiųjų ribotas pažinimas, ne visi žino, kad LT ir BY turi bendrą istorinį paveldą.

Kurtiesiems artimas vizualinis menas, vis daugiau kurčiųjų studijuoja Dailės akademijoje. Todėl projekte numatyta: 1 kūrybiniai edukaciniai sveikatinimo mokymai LT ir BY kurtiems jaunuoliams Lietuvoje supažindinti su kultūriniu paveldu, sudaryti galimybę kurti patiems padedant meno specialistams. Projektas padės kurtiems jaunuoliams susipažinti su LT ir BY kultūriniu paveldu, supažindins visuomenę su neįgaliųjų kūryba, plės bendradarbiavimo tinklų kūrimą tarp kaimyninių šalių, stiprins gerus kaimyninius santykius. Projektas skirtas plėsti LT ir BY kurčių jaunuolių bendradarbiavimą susipažįstant su kultūros paveldu ir sveikatinimu abiejuose šalyse, pasidalinti per NVO ir švietimo institucijas, siekiant socialinės, kultūrinės bei sveikatos sričių sanglaudos. Projektas prisidės prie teigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei stiprinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto tikslinę grupę sudaro Baltarusijos ir Lietuvos kurtieji jaunuoliai, taip pat dalyvaus jų tėvai ir mokytojai. Projektas padės kurtiems BY ir LT jaunuoliams susipažinti su kultūriniu paveldu, geriau pažinti kaimynus, kas dėl bendravimo specifikos kurtiesiems ypač aktualu, t.p. projekto metu rengiamuose mokymuose bus skatinama, kad jaunimas sportuotų, stiprintų sveikatą. Tėvai ir mokytojai susipažins su kurčiųjų menininkų pasiekimais Lietuvoje ir Baltarusijoje, pasidalyti gerąja patirtimi. Surengtos parodos ir parengtas kalendorius leis plačiajai visuomenei susipažinti su kurčiųjų darbais ir įgyvendinamu projektu.