Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0008

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA  kartu su Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru nuo 2018 m. balandžio mėn. įgyvendina Europos Sąjungos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“.

Organizacijos siekia sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims, kurtiesiems ir girdintiesiems, aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, didinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes bei savanoriauti.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami bendrųjų gebėjimų mokymai, individualios konsultacijos, suteikiama galimybė išreikšti save savanoriško darbo veiklose. Jų metu vyresnio amžiaus žmonės ne tik sužinos kaip palengvinti kasdienybę, pasitelkus modernius sprendimus, bet ir sustiprins komunikacijos gebėjimus, įgis naujų pažinčių, atvers kelią naujoms galimybėms.

Gautas ir panaudotas finansavimas: 35 024 Eur