„Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2023-2024 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2023-2024 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Projekto tikslas – stiprinti bendrijos PAGAVA darbo efektyvumą, vykdant strateginę organizacijos plėtrą, stiprinant advokacijos veiklą ir įsitraukimą į viešosios politikos procesus, gerinant teikiamų viešųjų paslaugų kokybę bei didinant bendrijos finansinį tvarumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyta:

2023 metais organizuoti NVO kompetencijų tobulinimo mokymus, bendrijos PAGAVA strateginio veiklos plano 2023-2025 m. parengimą, finansinį auditą, internetinio tinklapio atnaujinimą, informacinio lankstinuko parengimą, tikslinės grupės atstovavimą tarptautiniu lygiu dalyvavaujant FEPEDA federacijos, GPODHH koalicijos ir VDNR veiklose, bendradarbiavimo stiprinimą su Vilniaus ir Kauno klausos tyrimo centrais, specialistų grupės KLAUSA veiklos efektyvinimą, metodinės pagalbos teikimą bendrijos PAGAVA asocijuotiems nariams.

2024 metais organizuoti NVO kompetencijų tobulinimą, bendrijos PAGAVA komunikacijos plano ir viešinimo kalendoriaus parengimą, finansinį auditą, tikslinės grupės atstovavimą tarptautiniu lygiu dalyvavaujant FEPEDA federacijos, GPODHH koalicijos ir VDNR veiklose, bendradarbiavimo stiprinimą su Vilniaus ir Kauno klausos tyrimo centrais, metodinės pagalbos teikimą bendrijos PAGAVA asocijuotiems nariams.

Vykdomų veiklų dėka sustiprės organizacija bei jos materialinė bazė, darbuotojai gebės efektyviau atstovauti tikslinės grupės teisėms, pagerės organizacijos darbo ir teikiamų paslaugų kokybė, ypač stiprės regioninės bendrijos, organizacijų administraciniai įgūdžiai, įgyta patirtis bus naudojama rengiant naujus projektus, stiprinant organizacijų darbą. Įgyvendinamas projektas leis ne tik efektyviau sustiprinti organizacijos vykdomą veiklą, bet ir prisidėti prie socialinės gerovės užtikrinimo.

Gautas finansavimas 2023 m. – 54992 Eur, 2024 m. – 54487 Eur.