„Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2022 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2022 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Projekto tikslas – stiprinti bendrijos PAGAVA institucinius gebėjimus, siekiant gerinti savanoriškos veiklos organizavimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, stiprinti bendradarbiavimą su valstybės/savivaldybių institucijomis, siekiant ilgalaikės skirtingų sektorių partnerystės bei organizuoti ir plėsti savanorišką veiklą šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, organizacijose nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, užtikrinant kokybišką savanoriškos veiklos vadybą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu – 2022 metais numatyta organizuoti NVO kompetencijų tobulinimo mokymus, koučingo technikų mokymus/seminarą, individualias koučingo sesijas, anglų kalbos kursus, bendrijos PAGAVA apskaitos politikos parengimą, šviečiamuosius renginius, susitikimus su klausos tyrimo centrais ir medikais, informacinio lankstinuko parengimą, komunikacijos-viešinimo mokymus, viešojo kalbėjimo mokymus.

Projekto metu įgyvendinamų veiklų dėka bus tobulinamos bendrijos PAGAVA darbuotojų/atstovų kompetencijos, stiprės instituciniai gebėjimai, bus plečiamas bendradabiavimas su valstybės/savivaldybių institucijomis,  gerės savanoriškos veiklos organizavimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybė bei bus užtikrinta kokybiška savanoriškos veiklos vadyba organizacijoje.

Gautas finansavimas: 53946 Eur