2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas “Kurčio vaiko šeima”

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, pagalba neįgaliųjų šeimos nariams, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, vaikų meninių gebėjimų ugdymas ir pan.

Bendrija vaikams ir šeimoms teikia paslaugas, kurių mokykloje vaikai negauna, taip pat šeimos jų negauna socialinėse įstaigose. Mūsų siekis – pagerinti klausos sutrikimą turinčių vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybę bei sudaryti galimybę vaikams dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose, kurių pasirinkimas klausos sutrikimą turintiems vaikams yra ribotas.

Įgyvendinant projektą teikiame individualią pagalbą neįgaliesiems, bendraudami šnekamąja ir gestų kalba, pagal poreikį teikiame pavėžėjimo paslaugas. Taip pat teikiame paslaugas neįgaliųjų šeimos nariams, kuriems reikalingos konsultacijos įvairiais klausimais. Kartą per mėnesį organizuojami renginiai klausos negalią turintiems asmenims, skatinantys neįgaliųjų savarankiškumą ir pilnavertį visuomeninį gyvenimą. Neįgaliesiems vaikams organizuojami amatų ir dailės bei muzikos būreliai.

Iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas, įsitraukti į kitą bendrijos PAGAVA veiklą.

Gautas ir panaudotas finansavimas: 34 600 Eur