2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektas „Dėl kurčių vaikų ateities“

Projekto tikslas – padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui, kuriame būtų užtikrinamas kokybiškas klausos negalią turinčių vaikų ugdymas.

Projekto partneris – Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „Aidas“.

Projektas prisidės prie įtraukiojo švietimo proceso šalyje tobulinimo, bus kuriamos palankesnės sąlygos kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams lankyti bendrojo lavinimo mokyklas, gauti kokybišką ugdymą, integruotis visuomenėje.

Pagrindinės numatomos vykdyti veiklos – Rekomendacijų tėvams video formatu dėl kurčio vaiko ugdymo namuose parengimas; mobilių surdopedagogo konsultacinių paslaugų teikimas regionuose; mokymai šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus; savaitgalio mokykla kurtiesiems ir neprigirdintiesiems vaikams; mokymai bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams; komunikacinės veiklos (informacinė akcija Klausos dienai paminėti; projekto uždarymo konferencija), gebėjimų stiprinimo veiklos (advokacijos, projektų rašymo mokymai/seminarai, anglų kalbos kursai pareiškėjo, partnerio ir regioninių organizacijų atstovams).

WWW.EEAGRANTS.ORG / WWW.NORWAYGRANTS.ORG

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 m. birželio 1 d. – 2023 m. lapkričio 30 d.

Bendra projekto vertė – 88324,85 Eur. APF finansuoja 79492,36 Eur. Bendrijos įnašas sudaro 8832,49 Eur.

Projekto įgyvendinimo komanda:

Projekto vadovė ir komunikacijos specialistė: Katažina Germanovič, el.p.: katazina@pagava.lt, tel.: 860582891;

Projekto finansininkė: Rima Sitavičienė, el.p.: pagava@pagava.lt, tel.: 867672299;

Projekto veiklų organizatorė: Evelina Navikevičienė, el.p.:evelina@pagava.lt, tel.: 867292144;

Projekto viešųjų pirkimų specialistė: Marija Markina, el.p.: markina.marija@gmail.lt, tel.: 867201520;

Projekto partnerio veiklų organizatorė: Simona Petrovskaja, el.p.: simona.juciute@gmail.com, tel.: +37067701225.