„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

„Savanorystės vertė davėjui ir gavėjui“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2021 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Savanorystės vertė davėjui ir gavėjui“

Projekto tikslas – organizuoti ir plėsti savanorišką veiklą šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, organizacijose regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu – 2021 metais numatyta NVO kompetencijų tobulinimo turinio analizė, kurią atlikus bus organizuojami mokymai NVO darbuotojams ir atstovams. Mokymų metų dalyviai bus supažindinti su savanoriškos veiklos įstatymu, savanorių pritraukimo galimybėmis. Taip pat bus organizuojamos apskritojo stalo diskusijos NVO atstovams, kurių tikslas – aptarti turimą savanoriško darbo organizavimo patirtį. Bus parengtos rekomendacijos dėl savanorių pritraukimo ir kokybiškos jų veiklos organizavimo bei  rekomendacijos, skirtos saugiai ir kokybiškai savanoriškai veiklai vykdyti kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jų šeimų organizacijose sudėtingu pandemijos laikotarpiu.

Projekte numatytos veiklos padės užtikrinti kokybišką ir saugią savanorišką veiklą ir savanorių dalyvavimą ištikus pandemijai ar kitoms ekstremalioms aplinkybėms.

Projektas finansuojamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis