„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Projektai

Vyksta gestų kalbos pamokėlės

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą vyksta gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems bei pageidaujantiems pagerinti savo gestų kalbos žinias. Atkreipiame dėmesį, kad šias pamokėles organizuoja bendrija PAGAVA…

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2016 m. 

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA atstovauja kurčius ir neprigirdinčius vaikus bei jų šeimas ir gina jų teises, plėtoja sutrikusios klausos vaikų ir jų šeimų socialinę integraciją, mažina socialinę atskirtį, didina…