„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Sakytinės kalbos vertimo į tekstą paslauga kurtiesiems ir neprigirdintiesiems

Rugsėjo 22 dieną bendrija PAGAVA organizavo nuotolinį renginį tema „Sakytinės kalbos vertimo į tekstą paslaugos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems Suomijos patirtis“.

Pagava domisi užsienio šalių patirtimi: dalyvaudami įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, ne kartą matėme, kaip atliekamas toks vertimas ir kaip juo naudojasi sutrikusios klausos asmenys. Todėl buvo įdomu išgirsti, kaip paslauga reglamentuota Suomijoje, kaip ją sakytinės kalbos į tekstą vertėjai teikia  kurtiesiems, neprigirdintiems ir kalbos sutrikimą turintiems asmenims. Sužinojome, kad verčiama viskas, kas kalbama salėje renginio, paskaitos ar pamokos metu, o dalyviai verčiamą tekstą gali skaityti salėje esančiame ekrane arba savo kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar telefono ekrane. Pranešėja atkreipė dėmesį, kad tekstas nėra išsaugomas, nes pasibaigus vertimui vertėjas išjungia programą ir tekstas dingsta. Tokia Sakytinės kalbos vertimo į tekstą paslauga Lietuvoje dar neteikiama. 

Puiku, kad šiuo metu kurtieji gauna gestų kalbos vertimo paslaugas, kurios yra būtinos, svarbios ir labai reikalingos kurtiesiems. Tuo tarpu neprigirdintieji, kurie ne visada moka gestų kalbą arba jos iš viso nemoka,  alternatyvios vertimo, tai yra informacijos prieinamumo pagalbos negauna. Ši paslauga būtų  svarbi studentams, moksleiviams ir visiems kitiems neprigirdintiems asmenims. Juolab, kad artėjant 2024 metų rugsėjui, kai Lietuvoje įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimai dėl  įtraukiojo  ugdymo, labai svarbu tiek negalią turintiems vaikams, studentams, tiek jų pedagogams suteikti  visokeriopą pagalbą.

Dėkojame kolegei Petra Päiviö iš Suomijos, kuri parengė puikų pranešimą ir tikimės, kad netrukus tokia ar panaši kalbos vertimo į tekstą paslauga bus teikiama ir Lietuvoje.