„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

2023 m. gegužės mėn. pradžioje Romoje įvyko Europos tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, federacijos FEPEDA, kurios narė yra ir bendrija PAGAVA, valdybos posėdis ir organizacijų vadovų susitikimas.

FEPEDA

Renginio metu daug dėmesio buvo skirta FEPEDA atlikto tyrimo apie šeimų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, poreikius, rezultatams aptarti. Tyrimas buvo pristatytas visuomenei š. m. kovo 3 d. – Tarptautinės klausos dieną. Jo pagrindu FEPEDA planuoja tolesnės veiklos kryptis.

Susitikimo metu buvo pasidalinta Europos šalių patirtimi keliais klausimais. Bendrijos PAGAVA iniciatyva daug dėmesio buvo skirta supažindinti, kaip įvairiose šalyse teikiamos kalbos vertimo į tekstą paslaugos (speech-to-text). Suomijos pranešime buvo pristatyta, kokią finansinę paramą valstybė teikia šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Taip pat plačiau papasakota apie kalbos vertimą į tekstą (kai vertėjas žmogaus kalbą užrašo, o klausos sutrikimą turintis asmuo gali tekstą perskaityti savo kompiuteryje arba telefone). Suomijoje kurtieji ir neprigirdintieji, įskaitant moksleivius ir studentus, gali gauti gestų kalbos vertimo arba kalbos vertimo į tekstą paslaugą, jie patys nusprendžia, kurios paslaugos labiau reikia ir turi galimybę rinktis. Šiuo klausimu savo šalies patirtį pristatė ir Ispanijos atstovės, nes tokia paslauga ten teikiama jau daug metų.

 Bulgarijos atstovė supažindino su Erasmus projektų sutrikusios klausos jaunimui įgyvendinimu (vienu šio projekto partnerių yra ir PAGAVA). Čekijos atstovė apžvelgė, kaip teikiama ir koordinuojama įvairiapusė pagalba sutrikusios klausos vaikams Čekijoje.

Visos kitos nacionalinės organizacijos trumpai pristatė 2023 m. vykdomas veiklas ir pagrindines problemas, vyko diskusijos, buvo susitarta dėl sekančio susitikimo datos, vietos ir temos.

Dalyvavimas renginyje dalinai finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVOIS projekto Nr. 05367 „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ lėšomis.