„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Šeimų gerovė – viena iš bendrijos PAGAVA veiklos krypčių

Šeima – pirmoji žmogaus ugdymo institucija. Patirtis, kurią įgyjame šeimoje, išlieka visam gyvenimui, formuoja asmenybę ir gyvenimo vertybių suvokimą. Todėl labai svarbu, kad visi šeimos nariai tinkamai pasidalintų funkcijomis, suprastų vieni kitus, jaustų savo atsakomybę, kad tėvai būtų pavyzdys vaikams. Tai ypač aktualu šeimoms, kuriose gimsta klausos negalią turintys vaikai ir kurtiesiems tėvams, nes jiems visos problemos sunkiau išsprendžiamos dėl klausos sutrikimo.

Siekdama padėti šeimoms 2022 metais bendrija PAGAVA įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2022–2023 metais“ konkurso finansuotą projektą „Kurčio vaiko šeima“. Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę, vykdant švietėjišką veiklą bei didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus.

Projekto veiklos buvo skirtos šeimų krizių neigiamų pasekmių prevencijai. Projekto įgyvendinimo metu buvo teikiamos psichologo konsultacijos asmenims/šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės, paskaitos, savaitgalio mokymai šeimoms bei  pasirengimo šeimai kursai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams. Taip pat buvo parengtos ir išplatintos publikacijos socialiniuose tinkluose šeimos krizių neigiamų pasekmių prevencijos tema.

Dalyvaudamos projekto veiklose buvo ugdomos savarankiškos ir konstruktyviai funkcionuojančios šeimos, kurių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.