„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Bendrijos PAGAVA ir asocijuotų narių atstovai tobulina gebėjimus komunikacijos srityje

Bendrija įgyvendindama EEE finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Dėl kurčių vaikų ateities bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ organizavo mokymus, kurių metu bendrijos PAGAVA darbuotojai bei asocijuotų narių atstovai lavino viešojo kalbėjimo ir komunikacinius įgūdžius.

Rugsėjo pradžioje organizuoti viešojo kalbėjimo mokymai, kurių metu daug dėmesio buvo skirta praktikai: dalyviai rengė viešas kalbas, kurias pristatė kolegoms. Pristatymai buvo filmuojami, vėliau vyko aptarimas ir pasidalinimas įžvalgomis.

Rugsėjo 21-22 dienomis įvyko komunikacijos – informacijos viešinimo mokymai, kurių metu organizacijų atstovai mokėsi kurti žinutes įvairiems medijų kanalams, kryptingai dirbti su projektų viešinimo kampanijomis, kurti organizacijos įvaizdį, siekiant didesnio NVO matomumo. Praktinių mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse ir nagrinėjo įvairias komunikacines veiklas, pritaikė jas praktiškai skirtingoms auditorijoms, vėliau diskutuojant tobulino savo projektus, kuriuos praktiškai pritaikys savo veiklose.

Džiaugiamės šiemet turėdami galimybę įgyvendinti projektus kurie suteikia galimybę stiprinti bendrijos PAGAVA institucinius gebėjimus, siekiant didesnio organizacijos matomumo viešojoje erdvėje, įtakos viešosios politikos sprendimams, kokybiško tikslinės grupės interesų atstovavimo bei tokių būdu stiprinti organizacijos advokacinę veiklą.