„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Įvyko šviečiamasis renginys Utenoje

Bendradarbiavimo sutartis su Utenos rajono savivaldybe suteikė platesnes galimybes bendroms veikloms – spalio 24 dieną įvyko šviečiamasis renginys Utenoje į kurį susirinko gausus būrys dalyvių. Renginio metu aptarti šeimų poreikiai ir iššūkiai, su kuriais susiduria šeimos, auginančios vaikus, turinčius klausos sutrikimą, kalbėta apie paslaugas ir pagalbą šeimoms, apie vaikų su klausos sutrikimais įtrauktį į bendrojo lavinimo mokyklas bei su tuo susijusius iššūkius. Pristatytos rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo mokiniams su klausos sutrikimais bei pasidalinta praktiniais.

Bendrija PAGAVA džiaugiasi užsimezgusią partneryste. NVO ir savivaldybės tampa lygiaverčiai partneriai tiek dalyvaujant projektuose, tiek teikiant socialines paslaugas ir formuojant socialinę politiką.

Veikla vykdoma bendrijai PAGAVA įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso 2022 metais finansuojamą projektą „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“, projekto kodas NVOIS 04240.