„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Kultūriniai renginiai padeda mažinti kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį

Kultūra – svarbi kiekvienam iš mūsų, o jos puoselėjimas užtikrina tautos gyvavimą, todėl bendrija PAGAVA kasmet įgyvendindama projektus daug dėmėsio skiria kultūriniams renginiams. Gimus kurčiam vaikui girdinčiųjų šeimoje, šeima išgyvena streso sukeliamus etapus. Į pirmą planą iškeliama neįgaliojo vaiko gerovė, reabilitacija, integracija, tačiau nukenčia šeimos socialinis, kultūrinis gyvenimas. Tuo tarpu kurčiųjų šeimos, bendraujančios gestų kalba vengia dalyvauti viešuose renginiuose, nes jiems neprieinama informacija – nėra gestų kalbos vertimo. Visoms šeimoms labai svarbus bendrystės jausmas, susitikimai, pasidalinimas patirtimi.

Siekdama padėti šeimoms 2022 metais bendrija PAGAVA įgyvendinimo Lietuvos kultūros tarybos fondo lėšomis finansuojamą projektą “Bėgant iš tylos pasaulio…”. Projekto tikslas –  skatinti ir įgalinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, iš visos Lietuvos dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas bendruomenės narių meninei saviraiškai ir kūrybingumui, įtraukti bendruomenės narius į kūrybinės stovyklos veiklas, mažinant kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį. Projekto veiklos buvo organizuojamos kasmetinės šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio…“ metu. Stovykloje buvo organizuojamos tradicinės veiklos skatinančios dalyvių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą: stovyklos atidarymo renginys, protų mūšis, smėlio pilių statymo konkursas, šeimų konsultacijos ir tėvų savipagalbos grupės, interaktyvios amatų ir dailės dirbtuvės vaikams. Taip pat vyko ir netradicinės kūrybinės šeimų edukacijos: kino filmo peržiūra su diskusija, lėlių šešėlio teatro edukacija vaikams, menų terapijos suaugusiųjų ir vaikų grupėms. Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir skatinti integraciją, buvo surengtos 4 edukacinės išvykos su lėlių šešėlių teatru. Visi renginiai buvo verčiami į gestų kalbą, tai užtikrino kokybišką komunikacijos procesą ir atliepė dalyvių poreikius.

Dalyvavimas projekto veiklose praturtino šeimų bendruomenės meninį kultūrinį gyvenimą, sumažino kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį, paskatino aktyviai bendradarbiauti.

cof