„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Tarptautinė šeimos diena

Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų. Ši diena skirta ne tik pabrėžti šeimos svarbą, bet ir atkreipti dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria šeimos, bei ieškoti būdų joms spręsti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“. Stiprūs piliečiai ir jų vertybės yra darnios visuomenės ir stiprios valstybės pagrindas. Šeima – pagrindinė ir dažniausiai pirma socialinė institucija, kurioje auga ir ugdosi asmenybė. Patirtis, kurią įgyjame šeimoje, išlieka visam gyvenimui, formuoja asmenybę ir pamatą gyvenimo vertybėms. Todėl svarbu, kad kiekvienam jo šeima būtų saugi vieta, kupina laimės ir meilės.

Šeima nėra duotybė. Tvirta, stipri šeima yra siekiamybė ir formavimosi kelyje ji yra be galo trapi ir pažeidžiama. Kaip ir kiekvienoje socialinėje institucijoje, taip ir šeimoje kyla įvairių problemų, krizių. Bet kokie didesni pokyčiai šeimos gyvenime ar nenumatyti įvykiai gali sukelti krizę. Kiekviena šeimos krizė veikia šeimos narių emocinę būseną, įtakoja tarpusavio santykius. Tam, kad šeima gebėtų sėkmingai išgyventi visus krizių sukeliamus sunkumus ir stiprėti, būtina puoselėti santykius šeimoje, mokytis kalbėti ir išgirsti, turėti bendrą tikslą ir išnaudoti kiekvieno šeimos nario resursus šiam tikslui pasiekti. Tik bendra vizija ir kryptinga kelionė link bendro tikslo yra konstruktyvios, pozityviais santykiais grindžiamos šeimos pagrindas. Absoliučiai visos šeimos patiria sunkumus – mažesnius, kuriuos geba įveikti patys, ar didesnius, kuriuos įveikti reikia daugiau žinių, įgūdžių, pastangų ir kitų pagalbos. Kai savo vidinių resursų neužtenka ir reikalingas žvilgsnis iš šalies, būtina kreiptis į specialistus, kurie yra tam, kad padėtų, sukurtų sąlygas šeimai pačiai ieškoti sprendimo būdų, alternatyvių kelių krizinėms situacijoms valdyti bei vėl sėkmingai funkcionuoti. Auginant vaikus, augti turi visi šeimos nariai.

Tik augant kartu, vystosi ir stiprėja visa šeima. Stipri šeima yra atrama kylantiems sunkumams ir atspirties taškas kiekvienam šeimos nariui.

Mokymai šeimoms, konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės – tai priemonės, kurių dėka mažinamos krizinių situacijų šeimoje pasekmės, skatinamas šeimos savarankiškumas ir geri tarpusavio santykiai, ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, kurios narių santykiai grindžiami savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe. Kompleksinės, į šeimą orientuotos paslaugos šeimai padeda šeimai įveikti kylančius sunkumus ir krizes, užtikrina saugesnį šeimos klimatą bei sėkmingą integraciją.

Jeigu Jus domina bendrijos PAGAVA teikiamos paslaugos šeimoms – mokymai, savitarpio pagalbos grupės ar reikalinga kita pagalba, susisiekite su mumis.