„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Konferencija „Įtraukusis kurčiųjų ir neprigiridnčiųjų ugdymas: Europos patirtis“

Gegužės 18 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras bendradarbiaujant su HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments.) organizuoja konferenciją MOKINIŲ SU KLAUSOS SUTRIKIMAIS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS“, skirtą švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bei kitiems suinteresuotiems mokyklos bendruomenės nariams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už įtrauktį, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, besidomintiems mokinių su klausos sutrikimais ugdymu.

Konferencijos tikslas – susipažinti su Europos šalyse įsitvirtinusiais bei kuriamais mokinių su klausos sutrikimais įtrauktiems modeliais, praktiniais kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įtrauktiems aspektais.

Konferencija vyks kontaktiniu būdu LR Seimo konferencijų salėje (III rūmuose, Gedimino gr. 53) (dalyvių skaičius ribotas, vykdoma registracija) bei nuotoliniu būdu be išankstinės registracijos. Atsižvelgiant į temos aktualumą tiesioginę konferencijos transliaciją galės stebėti visi norintieji. Tiek transliacija tiek konferencija Seime bus verčiami į lietuvių bei lietuvių gestų kalbas.

Stebėti konferenciją bus galima jungiantis šia NUORODA.

Konferencijos PROGRAMA

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Pažymos apie dalyvavimą nebus išduodamos.

Daugiau informacijos: Svetlana Beniušienė, svetlana.beniusiene@lknuc.lt