„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Susitikimas su Kretingos rajono savivaldybėje dirbančiais švietimo specialistais „Klausos sutrikimų turinčių vaikų įtrauktis į ugdymo procesą“

Spalio 29 dieną įvyko nuotolinis susitikimas su Kretingos rajono mokyklų atstovais, mokytojais, logopedais. Susitikimo tema: Klausos sutrikimų turinčių vaikų įtrauktis į ugdymo procesą. Susitikimą inicijavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė bendradarbiaudama su bendrija PAGAVA. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai yra viena iš pirminių grandžių, į kurią kreipiasi šeimos iškilus įvairioms problemoms, šie specialistai geriausiai žino savo bendruomenių narius ir jų poreikius bei savivaldybės turimus resursus. Bendrijai PAGAVA ypatingai svarbus bendradarbiavimas su koordinatoriais ir savivaldybių atstovais, kad šeimos, sužinojusios apie vaiko klausos sutrikimą, gautų savalaikę pagalbą, o sutrikusios klausos vaikai gautų kokybišką ugdymą bendrojo lavinimo įstaigose. Susitikimo dalyviai susipažino su kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdymosi poreikiais, kaip bendrojo lavinimo mokykloms pasiruošti priimti šiuos vaikus,  kur mokytojai gali kreiptis dėl konsultacijų ir kt. Susitikimo metu buvo pristatytos ir aptartos Rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo mokiniams, turintiems klausos sutrikimų.

Džiaugiamės, kad bendrijos PAGAVA atstovaujamos tikslinės grupės – kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų – interesai, gerovė ir sėkmingas įsitraukimas į bendrojo ugdymo mokyklas yra svarbus mokyklų bendruomenėms ir savivaldybėms.

Susitikimas organizuotas įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą NOBP 01363 „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“.