„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

KVIEČIAME DALYVAUTI APKLAUSOJE IR UŽPILDYTI ANKETĄ!

Informuojame, kad nuo 2024 m. planuojamas įgyvendinti visuotinis įtraukusis ugdymas, tai reiškia, jog tikimasi, kad visi vaikai, nepaisant skirtingų poreikių, mokysis drauge vienoje mokykloje, vienoje klasėje.

Kviečiame Jus išsakyti savo nuomonę dėl įtraukiojo ugdymo bendrose mokyklose tinkamumo ar netinkamumo kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams.

Anketa yra anoniminė, be galimybės Jus identifikuoti.

Anketos duomenys bus naudojami tobulinant kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų ugdymo centrų/mokyklų veiklą ir rengiant straipsnį švietimo tema.

ANKETĄ RASITE ČIA:https://apklausa.lt/f/kurciuju-neprigirdinciuju-itraukusis-ugdymas-f6q8uhe/answers/new.fullpage