„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Mokymai tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams „Pagalba šeimai, auginančiai vaiką su klausos sutrikimais“

Siekdama sustiprinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir kitų savivaldybių atstovų žinias apie kurčių ir neprigirdinčių vaikų poreikius, jų suvokimo, bendravimo ypatumus, gestų kalbą, klausos aparatus ir kochlearinius implantus, pagalbos šiuos vaikus auginančioms šeimoms teikimo būdus, bendrija PAGAVA organizavo keturis nuotolinius susitikimus su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorias, o rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Vilniaus ir Tauragės rajonuose – kontaktinius dvejus mokymus „Pagalba šeimai, auginančiai vaiką su klausos sutrikimais“.

Mokymų metu buvo pristatyta susisteminta informacija, kokios medicinos, socialinės ir švietimo paslaugos turi būti teikiamos šeimoms, auginančioms klausos sutrikimų turinčius vaikus, bei į kokias institucijas tėvai turėtų kreiptis konkrečiais klausimais, kad gautų savalaikę informaciją ir kad šeima jaustųsi saugi, gaudama valstybės numatytą pagalbą. Mokymuose taip pat buvo pristatytos klausos techninės pagalbos priemonės ir jų išdavimo tvarka. Tam, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai susidarytų platesnį vaizdą, su kokiais iššūkiais susidūria šeimos, auginančios vaikus su klausos sutrikimais, savo patirtimi mokymuose dalinosi mama, auginanti klausos sutrikimą turintį vaiką. Kadangi tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai yra viena iš pirminių grandžių į kurią kreipiasi šeimos, bendrijai PAGAVA ypatingai svarbu užmegzti bendradarbiavimą su koordinatoriais ir savivaldybių atstovais, kad šeimos gautų savalaikę pagalbą ir būtų atliepti jų poreikiai.