„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

AKTUALU!

Rugsėjo pirmosios proga bendruomenę pasiekė džiugi žinia – Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintos LKNUC ir bendrijos PAGAVA iniciatyva kartu su Kauno, Panevėžio, Klaipėdos kurčiųjų mokyklų atstovais, LKD ir kitomis kurčiųjų organizacijomis parengtos Rekomendacijos mokykloms dėl mokinių, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo organizavimo.

Šios Rekomendacijos – svarus bendro darbo rezultatas, svarbus žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti sklandų kurčių ir neprigirdinčių vaikų įtraukųjį ugdymo procesą. Džiaugiamės, kad ši iniciatyva yra įvertinta ir tikimės, kad tai palengvins tiek vaikų su klausos sutrikimais mokymąsi, tiek pedagogų ir visos mokyklų bendruomenės darbą.

Su Rekomendacijomis galite susipažinti paspaudę nuorodą:https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/3117_b4644f84e3dfdd9b45bbf2d81706858d.pdf?fbclid=IwAR0f_5bw5zwFk149rAzxRmO1kO4uF_AOBCyewDYsm6uRlUD4KUPCpVltIr0